Wij bouwden voort op elkaars ervaringen om samen verder te komen en geen wielen opnieuw uit te vinden.

Zundert Floreert is samen met twee andere projecten genomineerd voor de Aandeslag-Trofee! Wij zijn trots op Zundert en alle partijen die daar samenwerken aan het vitaal houden van het buitengebied. En blij dat we hier ons steentje aan bij mochten dragen.

Van 2019 tot 2022 gingen drie overheden, vier dorpsraden, vakverenigingen en vele inwoners en ondernemers samen aan de slag met de uitdagingen waar het Zunderts buitengebied voor staat (zoals klimaatverandering, druk op leefbaarheid en de landbouwtransitie). Zet begeleidde in deze ‘Pilot Vitaal Buitengebied’ het proces om op lerende wijze tot nieuwe manieren van samenwerking te komen tussen de betrokken overheden en de Zundertse gemeenschap. Dit deden we onder meer door:

  • Het organiseren van themagerichte leerateliers
  • Het samen met lokale partijen voorbereiden van (passende werkvormen tijdens) bewonersbijeenkomsten
  • Het faciliteren van momenten van reflectie en evaluatie met de samenwerkingspartners.

mensen op het oogstfeest in Zundert

Ook ontwikkelden we bouwstenen voor een nieuwe werkwijze. Deze werkwijze en de geleerde lessen leggen we vast in een publicatie. Houd onze socials en nieuwsbrief in de gaten, want in januari wordt de publicatie gelanceerd! De publicatie biedt praktische handvatten voor overheden, ondernemers en inwoners om gebiedsgericht aan de slag te gaan in een wijk of het buitengebied. Want, integraal en gebiedsgericht werken wordt met de komst van de Omgevingswet meer en meer urgent.

In 2022 is de pilot “vitaal buitengebied” afgerond. De overheden en de gemeenschap uit Zundert gaan door met deze bijzondere manier van gebiedsgericht werken, onder de noemer Zundert Floreert.


Uit het juryrapport:

"De aanpak is volgens de bedoelingen van de Omgevingswet, waarin naar meerwaarde voor het gebied wordt gekeken in plaats van naar de regels, waarin gewerkt wordt vanuit oplossingen in plaats vanuit beperkingen en waarin gezocht wordt naar win-win. Daarbij is van groot belang dat niet alleen de andere overheden zijn betrokken, maar ook bewoners en ondernemers die gezamenlijk concrete initiatieven verder helpen."