Van energiecoöperatie tot moestuin, van kleinschalige zorg in de buurt tot nieuwe woonvormen, inwoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om hun gemeenschap te versterken en maatschappelijke kwesties op te lossen. Grote kans dat deze actieve inwoners met hun ideeën of plannen bij jou aankloppen voor een vorm van ondersteuning. Hoe ga je daarmee om? Wanneer en op welke manier wil je daar als overheid bij aansluiten? Misschien heb je zelf ook vraagstukken die je samen met inwoners en andere spelers wilt oppakken. Maar welke competenties en tools heb je daar voor nodig? Hoe geef je dat nieuwe samenspel vorm? Dat lukt je niet van de ene op de andere dag; daar bestaat geen standaardrecept of blauwdruk voor...

Anders leren werken in de praktijk

Zet heeft in samenwerking met CMO Stamm* een vierdaagse leergang ontwikkeld. Rode draad is het opdoen van praktijkervaring in combinatie met kennisverwerving. In teams ga je aan de slag met een bestaand bewonersinitiatief dat om een andere aanpak vraagt. In een veilige setting oefen je met nieuwe vaardigheden. Naast de groepstrainer(s) heeft elk team een mentor. Deze fungeert als coach en sparringpartner voor je persoonlijke leervragen en voor de uitdagingen waar je als team tegenaan loopt.  Reflectie op je leerproces en je manier van werken is namelijk een belangrijk onderdeel van de leergang.

Onze leergang bestaat uit vier dagen, met steeds een interval van een maand. In deze tussenperiodes blijf je aan de slag met je persoonlijke leervraag én het praktijkvraagstuk van je team. Ook blijf je – wanneer je dat wilt – in contact met je mentor. Iedere plenaire dag heeft een eigen centraal thema.

* In Noord Nederland biedt CMO Stamm een soortgelijke leergang aan.

schema-leergang-in-dagen

Opbouw van de leergang

Pictogram op reis DAG 1: op reis

We starten met een inspirerende schets van de veranderende rol van de overheid. Daarna staat een workshop over verandering ‘Samenspel met Lef: introductie in het U-proces  (theory U)’ op de planning. Ook maak je kennis met je team en je mentor. Samen gaan jullie op bezoek bij de initiatiefnemer om het vraagstuk waar jullie gedurende de leergang aan werken, te verkennen, te verdiepen en te begrijpen.

Pictogram jouw eigen leervraag centraal DAG 2: jouw eigen leervraag centraal

In verschillende workshops gaan we aan de slag met jouw leervraag, en werken we vanuit je eigen talent aan het vergroten van je vaardigheden. Ook zijn er op deze dag collectieve reflectiemomenten met je team om het geleerde samen te brengen en te vertalen naar je praktijkopdracht.

Pictogram jouw eigen leervraag centraal DAG 2: vul je toolbox: methodes en instrumenten

We vullen je gereedschapskist met tools en methodes die je kunt inzetten voor het samenspel tussen ambtenaren, politiek en samenleving. Je kiest zelf welk accent je legt en waarmee je aan de slag gaat. De opgedane inzichten deel je met je groep en je werkt aan de eindpresentatie voor dag vier.

Pictogram het reisverslag DAG 4: het reisverslag

Deze dag vormen jullie deels zelf het programma. De teams presenteren de resultaten van de praktijkopdracht en de lessen die ze tijdens de leergang hebben geleerd. Hierbij kun je ook collega’s uitnodigen die niet aan de leergang meedoen. Zo inspireer je niet alleen elkaar, maar ook anderen! We sluiten feestelijk af en delen met elkaar hoe je de inzichten in je dagelijkse praktijk kunt doorzetten.

Wat onze leergang jou oplevert

  • Je bent je ervan bewust dat nieuwe manieren van werken wenselijk zijn om als overheid samen met inwoners (en vice versa) publieke waarde te creëren. En dat dit je werk verrijkt!
  • Je kunt met een open houding een vraagstuk van initiatiefnemers in beeld brengen, zonder meteen in een oplossing of antwoord te schieten (theory U).
  • Je realiseert je dat ieder samenspel tussen overheid en samenleving uniek is. Dat vraagt om maatwerk. Dat je af en toe fouten maakt, hoort erbij!
  • Je hebt vanuit je eigen talent je vaardigheden vergroot en ontdekt hoe je (al) flexibel schakelt tussen verschillende rollen.
  • Je beschikt over handvatten en tools voor het samenspel met actieve inwoners. Dit weet je toe te passen binnen een politiek-bestuurlijke organisatie, waarin je nu eenmaal te maken hebt met zaken als regelgeving, budgetten en verantwoordingsplicht.
  • Je voelt de nieuwe energie van samenspel met lef, die zorgt dat de verandering zich doorzet na de leergang.

Praktische informatie

We hebben in elke leergang plek voor maximaal 24 deelnemers.

Data

Op aanvraag.

Kosten

Op aanvraag.

Extra informatie             

We kunnen de leergang ook ‘in company’ verzorgen.
Een training op maat behoort tevens tot de mogelijkheden.

Contact

Meer weten over de vierdaagse leergang of over training of ondersteuning op maat?
Neem contact op met een van onze adviseurs: