Stel: je verkent een maatschappelijk probleem, liefst iets met een onduidelijke eigenaar en flinke complexiteit, bijvoorbeeld  “langer kunnen meedoen van mensen met dementie” of “obesitas”. Dan komt er een moment dat je ziet dat alles met alles samenhangt. Maar je weet ook dat je niet alles tegelijk kunt aanpakken. Dus wat gaan we doen, en wat gaan we vooral ook niet doen? En voor wie en met wie? Prioriteren dus. Natuurlijk speelt in je achterhoofd dat je je aanpak straks moet verantwoorden. Dat is makkelijk als je beleidseffecten zich laten uitdrukken in euro’s. Maar hoe ga je om met effecten die niet in geld zijn uit te drukken? Ons advies: ga spelen met impact.

Zet heeft verschillende methodieken ontwikkeld om de maatschappelijke effecten van je project inzichtelijk te maken. ‘Spelen met impact’ is een laagdrempelige werkvorm in de vorm van een spel. Je kunt ook kiezen voor een intensievere werkvorm. Alle werkvormen dragen bij aan impactvol denken en handelen. Juist aan de voorkant, bij beleidsontwikkeling, kan dit je helpen bij het aanbrengen van samenhang en bij prioritering en dat gaat je straks, achteraf, veel hoofdbrekens besparen! 

Hoe het werkt? Samen met de deelnemers gaan we aan de slag om de achterliggende doelen te achterhalen en we zetten deze af tegen je (beoogde) activiteiten. We voeren het gesprek over de samenhang tussen doelen, activiteiten en effecten. Je bent bewuster van jouw keuzes: waarom doe je iets (niet). Onze ervaring is dat het inspirerend is om dit te doen met de betrokken stakeholders. Het werkt motiverend en verbindend als ieder zijn eigen achterliggende doelen inbrengt en concretiseert. Dat vertrekpunt geeft hernieuwde energie, en aanknopingspunten voor eigenaarschap van concrete activiteiten. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn; van grote waarde is om te weten hoe de andere partijen erin staan en daarop verder te bouwen.

Van ons mag je verwachten dat wij je dingen vragen die jij je al lang niet meer afvraagt.  ‘Wat versta je onder gezondheid? ‘ ‘Waarom betrek je deze groep wel en de andere niet?’ Dit maakt je aannames inzichtelijk en dit helpt om samenhang, scherpte en focus aan te brengen. We sluiten aan waar de energie zit. We helpen je relevante actualiteiten en mooie quick wins te onderscheiden. En we denken mee hoe de profijtgroep een rol krijgt in het vervolg,  om het plan te toetsen en door te ontwikkelen. 

Het vraagt een investering van een paar uurtjes tot een aantal dagdelen. Maar dan ben je een stuk verder: je hebt je prioriteiten scherp en je weet hoe je je resultaten straks gaat verantwoorden. Zin om te spelen? Mail ons, Esther Bulkens en Thijs van de Schoot !