Op 20 juni bezochten zo'n 300 mensen de tweede interregionale conferentie 'Op naar een dementievriendelijke gemeente' in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch

Met de beweging 'op naar dementievriendelijke gemeenten' streven de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie en Zet naar een breed maatschappelijk draagvlak voor een betere omgang met personen met dementie en betere ondersteuning van de zeer kwetsbare mantelzorgers. Zij krijgen hierdoor meer kansen om een rol te blijven spelen in de lokale gemeenschap en te blijven deelnemen aan het openbare leven. Een gemeenschap met een groot draagvlak vergroot de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers én voorkomt de vraag naar professionele steun en/of zorg. Iedereen kan hieraan bijdragen: behalve zorgverleners ook loketmedewerkers, politie, scholen, buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen et cetera.

Op deze tweede interregionale conferentie, die door gedeputeerde Brigite van Haaften (provincie Noord-Brabant) geopend werd, liet de provincie Vlaanderen (Be) zien hoe zij met het dementievriendelijk maken van gemeenten aan de slag zijn. Ook in Brabant  - Bladel, Waalwijk, Oisterwijk en Steenbergen - en Limburg zetten koplopergemeenten stevig de pas er in. Om de samenleving in al haar facetten dementievriendelijk te maken, speelt de bestaande beeldvorming over dementie een grote rol. Hoe kunnen we bestaande frames positief ombuigen? Daarvoor stonden de thema’s ontmoeting en participatie centraal in de presentaties van Vlaamse en Nederlandse dementievriendelijke initiatieven.

Meer informatie