Veel te jong is onze ex-collega William Peters overleden. William was binnen Zet een voorvechter op de thema's 'Arbeid & Inkomen'. Een sociaal bewogen collega die zijn werkweek indeelde met werkzaamheden voor Zet, maar ook voor 'zijn' BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen). Zijn sociale betrokkenheid etaleerde hij ook door zitting te nemen in de OR en van daaruit de belangen van ons allemaal te behartigen. In zijn afscheidsboekje van Zet staat een voor hem tekenende quote 'Er is voldoende maatschappelijke energie, maar hoe kunnen we die optimaal benutten?' Naast zijn werk was hij ook zeer politiek betrokken. Net op het moment dat hij binnen zijn partij (SP Tilburg) de voorzittershamer zou oppakken werd hij ernstig ziek. Deze strijd heeft hij niet gewonnen zodat Tilburg (met name zijn familie en collega's) een markant mens verliest.