Hoe kunnen woningcorporaties de woonkwaliteit verbeteren?

Kaft huurders met dementie

Tijdens een bijeenkomst in december vorig jaar met de titel: ‘Dementievriendelijke woningcorporaties’ werd stil gestaan bij het vraagstuk hoe woningcorporaties de woonkwaliteit voor (toekomstige) huurders met dementie kunnen verbeteren. Door de veranderingen in de AWBZ en decentralisaties in de zorg blijven zij langer thuis wonen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere groepen kwetsbare huurders, zoals mensen met psychische en verstandelijke beperkingen.

Onder de deelnemers van de bijeenkomst was een diverse groep van mensen vertegenwoordigd: managers, wijkbeheerders en adviseurs werkzaam bij verschillende Brabantse corporaties. Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld met presentaties en werksessies.

Oog voor huurders met dementie

Onderzoekers Ben Kaelen en Fanny van Crey van Zet, presenteerden diverse concrete aanbevelingen uit de verkenning die zij in samenwerking met de Waalwijkse woningcorporatie Casade uitvoerden. Zo stipten zij aan dat een dementievriendelijke corporatie oog heeft voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo kan een woningcorporatie haar huurders bijvoorbeeld samen met de gemeente tijdig informeren over de mogelijkheden van woningaanpassingen en hoe zij deze kunnen aanvragen. Daarbij rekening houdend dat huurders pas een vraag formuleren als een probleem zich voordoet. Daarom is het belangrijk huurders actief te informeren over de zorgveranderingen en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten of nieuwsbrieven.

Ook ontwikkelt een dementievriendelijke woningcorporatie specifiek beleid voor kwetsbare huurders en werkt deze actief samen met partijen die verantwoordelijk zijn voor een goede omgang met kwetsbare huurders met dementie.

Actief en gericht samenwerken

Wies Arts, programmamanager van de PGraad, lichtte toe hoe een ‘Dementievriendelijke Gemeente of Gemeenschap’ (DVG) aandacht besteedt aan de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. De kern van het concept gaat vooral om het creëren van bewustwording: hoe ga je om met iemand met dementie? Hoe komen we tot een samenleving waarin mensen ontspannen met elkaar omgaan en volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. Burgers en lokale partners richten er samen allerlei initiatieven op die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare burgers vergroten. In een DVG-netwerk kan een woningcorporatie actiever en gerichter samenwerken met professionals die dichtbij haar kwetsbare huurders staan. Bijvoorbeeld door de wijkbeheerder aan de dementieconsulent of ergotherapeut te koppelen.

Dienstverlening op maat

Stephan van Erp, manager bij woningcorporatie Casade, illustreert hoe zijn corporatie met een innovatief dienstverleningsmodel met name kwetsbare huurders meer op maat gaat bedienen. Bijvoorbeeld dat een alleenstaande huurder met een relatief eenvoudige vraag,  maar die door zijn dementie minder goed in staat is zelf een oplossing te vinden, in aanmerking komt voor een persoonlijk gesprek of begeleiding.

Verder benadrukt Stephan van Erp dat corporaties oplossingen vaker in de sociale pijler dan in de fysieke pijler moeten zoeken. Volgens Stephan van Erp veranderen de woonbehoeften van huurders en de technologische oplossingen in een snel tempo waardoor corporaties met hun vastgoed altijd achter de feiten aanlopen. Het is volgens hem daarom belangrijk de informatievoorziening te optimaliseren en als corporatie verbindingen te leggen met partijen waar corporatiemedewerkers hun signalen van kwetsbare huurders kunnen neerleggen.  

Signaalgevoeligheid

Uit de werksessie over ‘signaalgevoeligheid’ kwam naar voren dat als er signalen bij de corporatie binnenkomen over problemen of overlast met een huurder, mogelijk met dementie, dit signaal te allen tijden gecheckt moet worden bij de huurder in kwestie. Verder gaven enkele deelnemers aan dat het van belang is zo snel mogelijk contact te zoeken met familie of andere naasten om met hen de situatie te bespreken. En om te voorkomen dat de medewerker van de woningcorporatie probleemeigenaar blijft, vinden veel deelnemers het raadzaam contact te leggen met een instantie die problematiek rond mensen met dementie professioneel behandeld.

Er kan door een woningcorporatie ook gekeken worden naar onorthodoxe oplossingen, zoals bijvoorbeeld het invliegen van de pastoor om zo aansluiting te vinden bij iemand met dementie. Al met al vinden veel deelnemers het belangrijk dat corporatiesmedewerkers weten waar zij terecht kunnen met signalen.

Slotconclusie van de avond is dat het thema dementievriendelijkheid bij veel Brabantse corporaties hoog op de agenda staat en dat zij, mede gezien de demografische ontwikkelingen, prioriteit geven aan het ontwikkelen van beleid voor kwetsbare huurders en in een netwerk samenwerken met lokale partijen.

Meer weten over dementievriendelijke woningcorporaties?

Download nu de publicatie 'Huurders met Dementie' van PGraad en Zet.

Hierin staan praktische tips en aanbevelingen over wat woningcorporaties kunnen bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fanny van Crey of Ben Kaelen op telefoonnummer 013-5441440