Henri Swinkels in gezelschap

Sociale veerkracht is het vermogen van mensen om met veranderingen om te gaan. Dat heb je nodig om het te redden in een wereld die steeds complexer wordt. Je moet weten waar je moet zijn als je het niet alleen kunt, waar je je persoonlijke vaardigheden kunt bijslijpen, welke sociale netwerken er zijn, welke voorzieningen zich in de buurt bevinden en hoe je daar kunt komen. Sociale veerkracht wordt versterkt als we elkaar weten te vinden en samen in staat zijn om nieuwe dingen te leren. Dat gaat over het vermogen en de wil om samen te leven, om met elkaar verbonden te zijn en elkaar te steunen.

Brabant heeft gelukkig een geweldige traditie van ontmoeten, samenwerken en  creativiteit. Er zijn ongelooflijk veel mooie  initiatieven door Brabanders zelf opgezet. Van heel kleinschalig in buurten en wijken tot stevige coöperaties om zorg, energie of voorzieningen dichtbij te organiseren. In een recente monitor sociale veerkracht van Telos/PON scoren we overall gelijk aan de rest van Nederland. Op sommige gebieden, zoals het voorzieningenniveau, scoren we zelfs beter dan het gemiddelde. 70% van de Brabanders blijkt te typeren als zelfredzaam en vooruitstrevend, 30% is meer kwetsbaar en behoudend. Binnen die groep is 10% echt kwetsbaar. Niet iedereen kan dus even veerkrachtig meebewegen en is in staat om hulpbronnen aan te boren. Groepen mensen dreigen buiten de maatschappij te vallen en dat zet de veerkracht en innovatiekracht van de samenleving onder druk.  

Dat vraagt om samenwerking tussen veel spelers, waaronder natuurlijk alle overheden en dus ook de provincie. Het dilemma: te veel willen organiseren smoort het initiatief vanuit de samenleving, te veel op zijn beloop laten maakt het onzeker of de veerkracht wel echt versterkt wordt waar het nodig is. Kortom: alleen samen kunnen we de sociale veerkracht van Brabant behouden en versterken. Dat begint bij gewone mensen, met talenten, een passie en de kracht om te verbinden. Mensen zoals u en ik.

Henri Swinkels

Gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur,  provincie Noord-Brabant