Blog van Miek van Dongen, senior-adviseur programma Bereikbare Regio's

kunstwerk auto's aan de waslijn met wasknijpers

Door de zorgvernieuwing blijven mensen langer thuis wonen, vanuit de tranisities wordt van hen meer zelfredzaamheid gevraagd. En vanwege de krimp worden de voorzieningen meer bovenlokaal georganiseerd. 

Activiteiten

Er wordt vaak van alles georganiseerd in dorpshuizen en buurthuizen en/of Multi Functionele Accommodaties (MFA's) Sommige activiteiten en loketten hebben een regionale functie. Denk aan het theater, het gemeenteloket, een gezondheidscentrum. Andere functies zijn echt lokaal, zoals een eetpunt. Een bij uitstek sociale voorziening, samen eten eten, gezond en gezellig. Voor al deze voorzieningen geldt: hoe kom je daar als je in het buitengebied of een van de omliggende kernen woont?

Vervoersmiddel

Het soort vervoersmiddel speelt natuurlijk ook een rol; elke vervoersvoorziening heeft zijn eigen kenmerken. Hoewel veel mensen gebruik maken van de auto, is dit niet voor iedereen een optie. Zeker als mensen ouder worden, neemt het autogebruik af. En kom je met de (buurt)bus, met de fiets, te voet; dan speelt de afstand van je woning tot de bestemming echt een rol. Voor mensen met een beperking geldt dat afstanden van 500 meter of meer vaak erg belastend zijn. Met name in de herfst en de winter, als het vroeger donker is en het vaker slecht weer is, neemt het gebruik van deze voorzieningen daarom af. Daar hebben de MFA’s dan last van. Minder bezoekers is voor alle partijen in de MFA een lastige dobber. De exploitatie komt daardoor onder druk te staan.

Win-Win

Iedereen is gebaat bij een goede mobiliteit en bereikbaarheid van voorzieningen. Het zorgt voor adequate voorzieningen en natuurlijk ook voor een goede omzet. Een sluitende exploitatie is voor het voortbestaan van de MFA van levensbelang.

VIER TIPS/AANBEVELINGEN

Reden genoeg om de energie te bundelen en samen na te denken over slimme oplossingen. Dat begint voor iedereen met het herkennen en erkennen van de knelpunten en behoeften, zowel van de bewoners als van de MFA en de lokale ondernemers.

Tip 1: Ken de behoeften

Betrek  lokale organisaties, MFA en dorpsraad en breng de situatie in beeld door een enquête. Uit deze peiling blijkt wat er aan de hand is en wat de behoeften zijn. Het is slim om vervolgens over deze behoeften eens nader door te praten met verschillende groepen. Immers, pas als je de behoeften kent, kun je het goed oplossen. Tijdens een workshop over dit thema kwam naar boven dat de vraagverlegenheid vaak een lastig knelpunt is.

Tip 2: Breng belemmingeren in kaart

Zorg dat je zicht krijgt op de onderwerpen die belemmerend werken waardoor mensen zich minder gemakkelijk verplaatsen. Denk aan fysieke veiligheid als goede verlichting, trottoirs en fietspaden. Ook sociale veiligheid kan een struikelblok zijn; wil je of durf je alleen de deur uit? Het ontbreken van goed openbaar vervoer, onbekendheid van de bestaande (buurt)busverbindingen, van overige vervoersvoorzieningen van deur tot deur als Regiotaxi, lokale initiatieven als boodschappenbus, plusbus, enz kan ook zorgen voor gebrek aan mobiliteit. Tot slot kan het budget een belemmering vormen.

Tip 3: Maak slimme combinaties

Goede zelfredzaamheid gaat hand in hand met samenredzaamheid. Bedenk met elkaar welke oplossingen handig kunnen zijn en welke slimme combinaties er gemaakt kunnen worden. Vaak is er al veel aanwezig, maar moet het vooral geschikt en beschikbaar gemaakt worden. Dat kan via sociale media – bijvoorbeeld village twitter of een dorpsfacebookpagina- of via direct contact.  Met elkaar hebben we veel en kunnen we veel, zeker als we dit handig organiseren zodat mensen zich niet bezwaard voelen in het aanbieden en in het vragen. Denk hierbij aan statements als: ‘Delen is het nieuwe hebben’ , ‘Maak het gemakkelijk en comfortabel’, ‘Kleine moeite, groot plezier’, ‘Onbekend maakt onbemind”. Kortom, zorg ervoor dat mensen vooral van elkaar horen en zien dat er meer mogelijk is.

Tip 4: Combineer activiteiten en vervoer

Iedereen wordt beter van een goed lopend gemeenschapshuis/MFA. Als er meer mensen naar het theater komen, als kleine ondernemers een ruimte huren in de accommodatie, als de verenigingen veel activiteiten en leden hebben, als de bar goede omzet draait, enz. Daarom een oproep aan iedereen die iets organiseert, vooruit te denken en mee te denken over vervoer voor iedereen. Denk aan termen als  ‘arrangement inclusief vervoer’ of ‘all inclusive’, peerby/’ruil- en leenhandel’. Met een goede mobiliteit en bereikbaarheid komen er meer mensen. Zo maken we samen een leefbaar dorp!

 

DE MOBILITEIT IN UW DORP VERBETEREN?

Vraag onze Toolkit Bereikbare Regio aan of leg ons direct uw vraag voor.

Bel of mail naar: 013-5441440, info@wijzijnzet.nl