Zet organiseerde onlangs twee korte webinars voor ambtenaren met lef. Zo konden ze proeven van onze kijk op het samenspel tussen overheid en samenleving én van de manier waarop wij het leren van elkaar stimuleren en organiseren. De webinars maken deel uit van het leertraject* dat we begeleiden voor de gemeenten en initiatieven die deelnemen aan Leefbaarheid in de Dorpen, een programma van Regio Deal Noordoost-Brabant. Naast ambtenaren schreven ook vertegenwoordigers van buurthuizen, cultuurcentra en andere initiatieven zich in voor de webinars, wat het gesprek een extra dimensie gaf. De belangrijkste uitkomsten van de webinars:

Wat ambtenaren vooral als lastig ervaren in het samenspel:

  • goed managen van verwachtingen
  • intern op één lijn komen en blijven

Vanuit de initiatieven vindt men het vooral lastig om:

  • op tijd betrokken worden wanneer de gemeente aan de slag gaat met iets wat raakt aan dat initiatief
  • te weten wat ze mogen verwachten van de gemeenten

In het gesprek zijn we dieper ingegaan op vragen als:

  • Het dilemma tussen het horizontaal denken van initiatiefnemers en de verticale structuur en standpunten in het gemeentehuis (stromen versus stollen). Met andere woorden: hoe laat je bestaande kaders soms los om creatief mee te denken over hoe iets wel kan? 
  • Wat is de ‘rolverdeling’ tussen bewonersparticipatie en de gemeenteraad? Ofwel, wat is de waarde van burgerparticipatie? En wanneer kom je bij een andere verantwoordelijkheid (de verschuiving van de responsieve naar de rechtmatige overheid), bijv. wanneer het gaat om verkeersveiligheid.
  • Hoe kom je in contact met een ambtenaar en wanneer schaal je op naar een wethouder?
  • Hoe behoud je de kennis en ervaring met een initiatief bij de ambtenaren, wanneer er steeds mensen van positie wisselen?
  • De stap van praten naar doen, niet alleen visies en beleid maken, maar ook concreet worden en gaan uitvoeren. Kleur bekennen.

We gaan weer live uitwisselen!

Nu het weer kan staat iedereen te popelen om elkaar weer live te ontmoeten, ook binnen het programma Leefbaarheid in de Dorpen. Zo staat 13 april a.s. de eerste Leerfabriek voor initiatiefnemers gepland. Het idee: op een inspirerende locatie leren met en van elkaar. Iedereen kan een casus inbrengen en we zijn elkaars frisdenkers. Uiteraard is er ook tijd om even bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Ben jij ook een initiatiefnemer (uit Noordoost-Brabant) met een interessante casus?

Neem dan contact op met Mariken Bollen. Wie weet kun je 13 april nog meedraaien in de Leerfabriek!

* Dit leertraject is een initiatief van provincie Noord-Brabant.

Logo Provincie Noord-Brabant