In alle projecten van Zet speelt het samenspel tussen overheid en samenleving een centrale rol. Samen zoeken we naar nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Dat vraagt veel afstemming en contact. En dat moet natuurlijk doorgaan! Gelukkig blijkt de coronacrisis ook een drijvende kracht voor creativiteit en vernieuwing, zoals we zien bij de projecten StraatNL, Mobiliteit is Meedoen en Energie voor Iedereen. Lees hoe we komen tot persoonlijk contact op afstand en de energietransitie bespreken bij een digitaal kopje thee.

Omdenken, experimenteren en komen tot creatieve oplossingen: dat biedt kansen. Wel onder voorwaarden: veiligheid staat voorop. We moeten heel voorzichtig zijn en geen (onnodige) risico’s veroorzaken. Ook flexibiliteit is van belang. Vandaag hebben we te maken met een situatie die morgen weer anders kan zijn. Maar juist nú kunnen we van betekenis zijn, zoals onderstaande voorbeelden laten zien.

StraatNL: naar contact dat niét fysiek, maar wél persoonlijk is

In StraatNL, een IDOLS*-project, werken we in het kader van klimaatadaptatie samen met overheid en bewoners aan een straat die voorbereid is op extreem weer. Zet begeleidt het social design-proces in dit traject, wat zich juist kenmerkt door het contact met bewoners. Maar hoe ga je verder met een project waarbij we écht willen samenwerken ín de straat, wanneer we persoonlijk contact zo veel mogelijk moeten vermijden? Uitstellen dan maar? Dat is een snelle eerste reactie. Maar juist nu is de beleving van de eigen straat meer aan de orde dan ooit. Juist in deze vreemde tijden kunnen we bewoners stimuleren om op andere manieren na te denken over hun straat. Zo kregen bewoners uit de Veestraat in Tilburg een pakketje bezorgd met de Veestraatkrant en zaadjes om zelf groenten, kruiden en bloemen in de tuin te planten. Ook kunnen bewoners ideeën insturen over hoe hun straat gezelliger en mooier kan worden. In Belfeld, gemeente Venlo, verspreidden we de ‘Groene Straatkrant’ om de analyse van wensen en kansen uit de straat te delen en bewoners te inspireren met voorbeelden van groene carports. Zo houden we contact en activeren we iedereen om alvast in de eigen tuin aan de slag te gaan. Zo kunnen we tóch verder werken aan StraatNL.

wensen en kansen op een poster weergegeven

Mobiliteit is Meedoen: van netwerkbijeenkomst naar online werksessies

Mobiliteit is Meedoen is onze participatieve aanpak voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Daarbij is de samenwerking met lokale partijen van cruciaal belang. Bij het traject dat we begeleiden in de gemeente Roosendaal moest een geplande brede netwerkbijeenkomst helaas worden afgelast. Samen met de gemeente en een kleinere kerngroep hebben we bekeken we wat nu wél mogelijk is, om de vaart en energie er in het proces te houden. Daarmee houden we ruimte over om de denkkracht van het netwerk ook voor andere aspecten te benutten.

Bij het omzetten van het proces leerden we een belangrijke les: houd rekening met de veranderde situatie van iedereen die betrokken is. Geef ruimte om aan te geven wat iedereen nu wel en niet kan bijdragen en werk van daaruit verder.

Energie voor Iedereen: van keukentafelgesprek naar digitaal kopje thee

In het project Energie voor Iedereen onderzoeken we hoe we Brabanders met een smalle beurs kunnen meenemen in de energietransitie. We gaan in gesprek met huurders en woningeigenaren. Maar hoe voer je dat gesprek in deze nieuwe situatie? Kan je wensen en behoeften naar boven halen zonder fysiek bij een bewoner aan tafel te zitten? Is energie en duurzaamheid nu eigenlijk relevant?

In de pilotgemeente Breda was het plan aanvankelijk om de wijk in te gaan en bij bewoners aan te bellen om hen uit te nodigen voor een keukentafelgesprek. Het doel was om mensen via de applicatie WoonConnect inzicht te geven in hun eigen woning. Om vervolgens concreet het gesprek te voeren over mogelijke verduurzamingsmaatregelen en wat daar voor nodig is aan financiële ondersteuning. Fysiek aanbellen was door corona echter geen optie meer, laat staan een keukentafelgesprek voeren. Het traject werd de eerste weken tijdelijk op pauze gezet. Toch rees al snel de vraag: hoe kunnen we het project doorgang geven en wél in gesprek komen met bewoners, rekening houdend met de situatie en voorschriften? Juist nu zitten mensen veel thuis, wat de beleving van de woning én mogelijke ongemakken in huis heel actueel maakt.

We kiezen er nu voor om het project op kleine schaal voort te zetten. Vier huishoudens die zich al hadden aangemeld, krijgen toegang tot een digitaal 3D-model van hun eigen woning via WoonConnect. Het systeem laat direct zien wat het oplevert als je bijvoorbeeld kiest voor dubbel glas, vloerisolatie of zonnepanelen. De lessen die we hiermee opdoen nemen we straks mee in het vervolgtraject.


Tips om door te gaan tijdens de coronacrisis

  • Bekijk samen wat wél mogelijk is, uiteraard binnen de voorschriften van de overheid. Uitgangspunt: ja, mits.
  • Ontlast andere partijen, zoals de gemeente, die door de coronacrisis andere prioriteiten hebben.
  • Geef iedereen de ruimte die hij/zij nodig heeft.
  • Zoek naar relevante haakjes om juist nu het gesprek te voeren.
  • Begin klein, kijk wat werkt en wat niet werkt.
  • Vraag bewoners om feedback.
  • Maak ook een plan B en eventueel C; de situatie kan per dag anders zijn.
  • Deel je creatieve oplossingen en laat je inspireren door anderen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.