De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (hGK) en Stichting Zet (Zet) gaan samen werken aan samen spelen! Maandag 10 februari jl. tekenden hGK-directeur Henk-Willem Laan en André Megens, directeur van Zet daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in de samenwerking staat het realiseren van de ambitie van het programma Samen Spelen van het Gehandicapte Kind en het verder laten bloeien en groeien van de Speeltuinbende

Het programma Samen Spelen wil er voor zorgen dat kinderen met en zonder beperking elkaar in hun eigen buurt en wijk ontmoeten zodat samenspelen normaal wordt en vriendschappen kunnen ontstaan. hGK vat dit samen in het motto ‘Geen kind zonder vriendjes’

Door de samenwerking met het Gehandicapte Kind is Zet direct betrokken bij de implementatie van het SamenSpeelAkkoord en de verdere uitrol van het leernetwerk Samen Spelen van de VNG. Zo werken we momenteel onder andere aan een advies over inclusief Speelbeleid in de gemeente Berg en Dal en adviseren we speeltuinen en scholen bij de realisatie van een samenspeeltuin of samenspeelplein. Uiteraard nemen we onze visie op samen spelen ook mee in onze adviezen rond het opstellen en implementeren van Lokale Inclusie Agenda’s en bij projecten rond vitale buitengebieden en de toegankelijkheid van de publieke ruimte.