Uitwisselen van ervaringen, vraagstukken en inspirerende voorbeelden rondom participatie. Dat was de opzet van de eerste Brabantse Participatiemiddag voor professionals van Brabantse gemeenten, provincie en waterschappen op donderdag 30 juni, een initiatief van VBG en provincie Noord-Brabant, waarvoor Zet de organisatie en inhoud van de middag verzorgde. Na een ‘food for talks’-lunch en het afserveren van participatie-excuses koos men twee van de drie gangen van het keuzemenu:

  1. Zo betrek je jongeren!
  2. Zo is participatie goed (genoeg)!
  3. Zo brengt participatie echt verandering!

Uit de evaluatie blijkt dat behoefte is aan meer van dit soort Brabantse middagen om inspiratie met elkaar uit te wisselen, we verkennen nu in welke vorm en over welk onderwerp. Inmiddels is alvast gehoor gegeven aan één uitgesproken wens die we hoorden tijdens de middag, namelijk een digitale plek waar we in een Brabantse context participatievraagstukken kunnen blijven uitwisselen met elkaar. Hiervoor kun je je aanmelden bij de LinkedIngroep 'Brabants Participatienetwerk'. 

LINKEDIN GROEP 'BRABANTS PARTICIPATIENETWERK'

Ben je nieuwsgierig hoe gemeente Meijerijstad vorm en inhoud geeft aan participatie in hun gemeente en welke interventies zij hiervoor inzetten? Neem contact op met Esther Bulkens.

CONTACT MET ESTHER BULKENS