De streeknetwerken Het Groene Woud en de Brabantse Kempen behoren tot de twaalf actieve partners uit België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Nederland in Rural Alliances. Rural Alliances is een Interreg IVB project in de regio Noordwest Europa. Beide streken namen van 24 tot en met 26 maart 2015 deel aan de slotconferentie van dit Europese project in National Park Brecon Beacons, Wales.

Nieuw plattelands paradigma

Volgens Professor Terry Marsden¹, een van de keynote speakers in Wales, heeft Rural Alliances bijgedragen aan het anders denken over de relatie stad en platteland in Noordwest Europa. Een tijdperk van een nieuw ruraal denkkader breekt volgens hem aan. Nieuwe stappen zijn de afgelopen jaren gezet in de autonomie voor plattelandsgemeenschappen en ondernemingen. Hechtere banden tussen steden en platteland zijn volop in ontwikkeling. Het platteland is een belangrijke leverancier van water, lucht en andere natuurlijke bronnen voor de stad. De stad levert op haar beurt (centrum) voorzieningen die passen bij haar schaal. Het een kan niet zonder het andere, dat besef groeit en brengt hen bij elkaar.

 

Nieuwe methoden, processen en instrumenten

Hij krijgt bijval van Thijs de la Court²: plattelandsstreken vragen om nieuwe methoden en processen van bestuur. Plaatselijke en provinciale overheden, gemeenschappen en ondernemers kunnen daarin volgens De la Court een cruciale rol spelen. Deze nieuwe tijd vraagt bij overheden om nieuwe instrumenten, om loslaten, ruimte geven en op een gelijkwaardige wijze participeren. Het gaat dan niet (meer alleen) over bestuurlijke mandaten en financiële subsidiekaders. Nee, veel meer gaat het over partijen die samen tot creatieve oplossingen komen en verschillende bronnen van financiering aanboren. Kijk naar de vele initiatieven die op het gebied van duurzaam transport, hernieuwbare energie, levensmiddelen, kunst en cultuur, festivals en evenementen, wandelingen, bestemmingsbeheer inclusieve initiatieven en financial engineering ontstaan. Overheden van midden-en lokaal bestuur moeten leren faciliteren en kunnen bijdragen door het samen zo te organiseren dat belanghebbenden elkaar blijven vinden in het formuleren van vragen en realiseren van toekomstbestendige oplossingen.

 

Volgende fase

Een intermediair zoals een streeknetwerk, kan een uitkomst zijn om partijen op inhoud, gezamenlijk belang en resultaat te verbinden. De streeknetwerken staan nu voor de interessante opgave om hun agenda voor de komende jaren met breed regionaal draagvlak op te stellen. Blijken zij de intermediair, de vlinder en het platform dat een gezond leef- én vestigingsklimaat samenbrengt?

Rural Alliances ging over het belang van het smeden van allianties, netwerken van ondernemers, gemeenschappen van burgers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden. Het samen formuleren van ambities, het vinden van nieuwe toekomstbestendige oplossingen voor soms “wicked” vraagstukken.

Oplossingsrichtingen die om een nieuwe of andere benadering vroegen waar verschillende partijen een bijdrage aan leverden, toekomstbestendig en toch ook ongewis. Zo is een project op zijn einde veel meer een nieuwe fase in ons denken en handelen over samenwerken, samen doen en vooral samen tot resultaten komen.

www.rural-alliances.eu

¹ Director Sustainable Places Research Institute en Professor
of Environmental Policy and Planning aan de School of Planning
and Geography van Cardiff University, Wales
² Ex-wethouder van Lochem, partner in Klimaatverbond en
adviseur op het vlak van duurzaamheid.