De invloed van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is steeds beter zichtbaar. Niet alleen via landelijke acties en gerelateerde items in consumentenprogramma’s op televisie. Ook in de directe omgeving, de eigen gemeente of de buurgemeente, vinden activiteiten plaats die Nederland helpen om toegankelijker voor iedereen zijn. De komende jaren steekt Drimmelen een half miljoen euro in de verbetering van hun toegankelijkheid. Deze gemeente, met nog geen 27.000 inwoners, wil in alle kernen (Made, Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Wagenberg en Terheijden) werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van voornamelijk het verenigingsleven.

social media bericht gemeente drimmelen
Wethouder John van Oosterhout
Bron: Facebook

De aanpak van Drimmelen

De gemeente Drimmelen hecht er groot belang aan dat iedereen, ongeacht beperking, sociale klasse, afkomst of leeftijd mee kan doen in de samenleving. In 2016 is zij gestart met een vooruitstrevende aanpak om van Drimmelen een inclusieve en toegankelijke gemeente te maken.

Allereerst gaat de gemeente via het project Koerskaart (een dynamische onderzoeksmethode onder veel burgers in alle kernen), het gesprek aan met burgers en het maatschappelijke middenveld over de wensen en mogelijkheden binnen de gehele gemeente Drimmelen. Hierbij worden ook expliciet burgers met een beperking betrokken.

Daarnaast startte de gemeente na de zomer 2016 met het project Kom Binnen, een initiatief om de verenigingen in de gemeente beter open te stellen voor alle mensen in Drimmelen. Met een opmerkelijk substantieel vrijgemaakt bedrag van €500.000 werkt de gemeente heel serieus aan participatie van mensen met een beperking. De gemeente werkt naast sportverenigingen ook op veel andere terreinen (cultuur, natuur e.d.) samen met partijen (waaronder Zet) aan concrete stappen om alle inwoners van Drimmelen welkom te heten binnen het verenigingsleven van deze actieve gemeente. Zet ziet de ontwikkelingen binnen ‘frontrunner’ Drimmelen als een goed voorbeeld voor andere gemeenten.

Ook heeft Drimmelen haar eigen beleid kritisch tegen het licht gehouden. Zet nam eind 2016 bij de gemeente de QuickScan Inclusief Beleid af. Hiermee kreeg de gemeente een beeld in hoeverre haar beleid voldoet aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Met de uitkomsten uit deze quickscan gaat de gemeente in 2017 verder aan de slag om samen met burgers en maatschappelijke organisaties te werken aan een inclusieve samenleving.

De grootte van de gemeente zegt niks over de grootsheid van hun ambitie. Drimmelen is hard op weg om een inclusieve gemeente te worden.

Wethouder John van Oosterhout
Bron: Facebook