Ginette Veensma met Henri Swinkels bij Zet

Ginette Veensma, directeur-bestuurder Zet en Henri Swinkels, gedeputeerde leefbaarheid en cultuur van de provincie Noord-Brabant

Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur van de provincie Noord-Brabant, is de nieuwe ambassadeur toegankelijkheid van Zet. Tijdens een kennismakingsbezoek deze week zegde hij dit toe. Hij neemt hiermee het stokje over van zijn voorganger gedeputeerde Brigite van Haaften, die deze rol jarenlang heeft vervuld. 

" In het nieuwe bestuursakkoord is ruim aandacht voor ‘Samen doen’ in Brabant. Samen doen begint bij meedoen, en één van de randvoorwaarden hiervoor is toegankelijkheid", aldus Swinkels.
Met diverse succesvolle publiekscampagnes hebben de provincie Noord-Brabant en Zet de afgelopen jaren veel bereikt op dit gebied. Met name binnen de sectoren cultuur, vrije tijd en sport. Zo is van meer dan 500 gebouwen de toegankelijkheid in kaart gebracht en zijn voor tientallen ondernemingen medewerkers getraind in bejegening van mensen met een beperking.

8 oktober: Conferentie Toegankelijkheid en Vrije Tijd

Om het onderwerp blijvend op de agenda te houden organiseert Zet ook dit jaar in de landelijke week van de toegankelijkheid een conferentie. Die wordt gehouden op 8 oktober.  Het thema dit jaar is Toegankelijkheid en Vrije Tijd. Omdat kunnen recreëren juist voor mensen met een beperking erg belangrijk is. Tijdens dit congres heeft  gedeputeerde Swinkels ook een rol als ambassadeur toegankelijkheid.