Met het begrip sociale veeldeling doelen we op de kloven die we zien groeien tussen delen van de bevolking. Mensen staan qua opvatting en belevingswereld steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar en ook op het gebied van inkomen, mobiliteit en levenstevredenheid worden de verschillen eerder groter dan kleiner. Deze diversiteit – in aard, vorm en omvang – zagen we ook terug in de aanvragen voor de Uitdaging Sociale Veeldeling. Afgelopen kwartaal zijn 10 eenmalige bijdragen uitgereikt aan initiatieven die zich inzetten voor het verminderen en voorkomen van kloven in de samenleving, door zich bijvoorbeeld te richten op schuldhulpverlening, zingeving & spiritualiteit, kwetsbare jongeren, digitale participatie of het samenbrengen van (de verhalen van) senioren en statushouders.

Netto Leven is één van die initiatieven. Door actief en creatief te bemiddelen tussen schuldenaren en schuldeisers zorgt Ivan Otten dat schulden eerder worden afgelost. Dat voorkomt het verder oplopen van (incasso)kosten én zorgt dat schuldeisers per saldo meer krijgen uitbetaald. Met deze win/win-benadering was tweederde van de gezinnen die hij de afgelopen jaren hielp binnen zes maanden schuldenvrij. Zodat ze hun leven weer kunnen oppakken. Netto Leven helpt mensen hun financiën weer op de rit te krijgen én te houden. Zelfredzaamheid is het doel.

Ivan deed een aanvraag omdat hij nóg effectiever wil zijn. Hij gaat de bijdrage van € 1500,-* besteden aan verdere professionalisering. Wij brachten hem daarvoor in contact met Ictoria, ook lid van de Stérk.Brabant-community. Dit bedrijf voor online marketing werkt met mensen die zich niet laten beperken door een fysieke of mentale uitdaging. Zij gaan om te beginnen de dossiers van Netto Leven digitaliseren. Zet-adviseur Julia van Engelen fungeert als klankbord voor Ivan om zijn strategie en doelgroep voor de komende periode scherp te krijgen. Ook gaan ze samen een SWOT-analyse maken van Netto Leven. De uitkomsten moeten Ivan helpen zijn inzet nog beter te focussen bij het begeleiden van mensen met financiële problemen.

Lees ook het interview met Ivan Otten op de site van Stérk.Brabant

De overige initiatieven die een bijdrage ontvangen vanuit de Uitdaging Sociale Veeldeling:

 • Typisch Talent geeft met creatieve multimediaprojecten een bijzondere kijk in de belevingswereld van iemand met autisme. Destigmatiseren is het voornaamste doel. Voor de krapte op de arbeidsmarkt en de levenstevredenheid van mensen met autisme is het belangrijk te gaan inzien dat zij op vele manieren inzetbaar zijn.
 • Vergeten Vragen zet in op meer aandacht, inleving en herkenning voor jonge mantelzorgers. Een begripvolle omgeving en een meer open communicatie kan helpen de stress bij deze doelgroep te verminderen.
 • Stoute Schoenen biedt laagdrempelige kunstactiviteiten voor ouderen als bijdrage aan de Positieve Gezondheid. Laten zien dat je nooit te oud bent om te leren, te groeien en je horizon te verbreden.
 • Warm Bad brengt statushouders en senioren bij elkaar. Twee groepen die volgens de heersende normen in de samenleving als ‘sideliner’ te boek staan. Het uitwisselen van zienswijzen over de zin van het leven en zingeving helpt meer begrip te hebben voor elkaar.
 • Bijna Baantjes wil jongeren met een beperking buiten schooltijd ervaringen bieden op de werkvloer. Dat gebeurt coronaproof, via youtube. We zien steeds iemand met en zonder beperking (directeuren/managers van bedrijven) samen aanschuiven voor een etentje. Het gespreksonderwerp? First Jobs!
 • Duurzaam Digitaal wil de digitale kloof verkleinen waar een groeiende groep mensen met een laag inkomen mee te maken heeft.
 • Goejenhandel staat voor duurzaam design met sociale impact. Het initiatief richt zich op het ondersteunen van jongeren met creatief talent, die dat niet vanzelfsprekend kunnen inzetten. Omdat een opleiding niet haalbaar is, cursussen onbetaalbaar zijn en hun netwerk om ontoereikend is om zelf stappen te zetten.
 • Elkaar zien wil hét platform worden voor mensen die geïnteresseerd zijn in zingeving en spiritualiteit.
 • Groentjessoep richt zich met voedseleducatie op speciaal basisonderwijs. Juist deze groep kinderen krijgt minder vaak van thuis mee wat een gezonde leefstijl inhoudt.

Zet-adviseurs zijn voor hen onder andere van meerwaarde (geweest) door:

 • het in beeld brengen en prioriteren van belangrijke thema’s en uitdagingen
 • het verwijzen naar geschikte fondsen voor financieringsmogelijkheden
 • te linken naar netwerkpartners die kunnen meedenken over het schrijven van een goed businessplan
 • initiatieven die onderling van betekenis kunnen zijn, met elkaar in verbinding te brengen
 • lijnen te leggen naar het Brabant Outcome Fund en de provincie om van start-up naar scale-up te gaan.

* Deze financiële steun en de advisering door Zet worden aangeboden door de provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse Gemeenten.

Ook van Groentjessoep vind je een mooi verhaal op de site van Stérk.Brabant