De rol die de fiets kan spelen bij het verzachten van vervoersarmoede is onderbelicht. Terwijl met de fiets de actieradius van mensen enorm kan toenemen, op een gezonde en duurzame manier.
Dat blijkt uit een verkenning die Zet en Mobycon in opdracht van de provincie Noord-Brabant (programma’s Mobiliteit en Versterken Sociale Veerkracht) uitvoerden. In de verkenning is in beeld gebracht hoe fietseninitiatieven ontstaan en welke factoren ervoor zorgen dat ze kunnen blijven bestaan.

Bestaande initiatieven

De verkenning is uitgevoerd aan de hand van bureau onderzoek en interviews met fondsen die initiatieven ondersteunen, onderwijsinstellingen in het verkeerskundig en sociaal domeinen, verschillende gemeentelijke afdelingen en met diverse fietseninitiatieven.
Vaak zijn dit burgerinitiatieven steunend op vrijwilligers. Zij zamelen fietsen in om deze op te knappen en vervolgens te verstrekken of tegen een lage prijs te verkopen aan mensen die in armoede leven.

Uitdagingen

De rapportage start met de definitie van mobiliteitsgeluk, mobiliteitsarmoede en fietsarmoede en de mate waarin het voorkomt in Nederland. Vervolgens kijken we naar de relatie met sociale veerkracht om daarna in te zoomen op actoren rondom fietsarmoede en factoren die de duurzaamheid van initiatieven bevorderen. Tot slot worden vijf kenmerken gedefinieerd waarop fietseninitiatieven kunnen worden ingedeeld, worden successen en risicofactoren voor volhoudbaarheid van fietseninitiatieven gedeeld en wordt een aantal uitdagingen genoemd voor het sociale domein, het verkeersdomein en voor gemeenten en sociaal/maatschappelijk werkers. Uitdagingen die er liggen om mobiliteitsarmoede te kunnen verzachten door fietsgebruik.

Lees meer in de rapportage of neem contact op met Kamieke van de Riet voor meer informatie.