In het provinciale project Energie voor Iedereen (EVI) onderzochten we nieuwe manieren om woningen van huishoudens met een smalle beurs te verduurzamen. Benieuwd naar de ervaringen en lessen die we opdeden over de inclusieve energietransitie, de tools die we ontwikkelden en de resultaten van vier Brabantse pilot-gemeenten? Je leest er alles over in het digitale EVI-magazine.

INCLUSIEVE ENERGIETRANSITIE

Zet begeleidde de social design aanpak in pilots binnen het project Energie voor Iedereen. In dit project onderzochten, experimenteerden en leerden we hoe ook mensen met een smalle beurs hun woning kunnen verduurzamen tot een goed geïsoleerde, gezonde en comfortabele woning. We hebben in kaart gebracht om hoeveel mensen het gaat en waar zij wonen. Ook onderzochten we hoe bewoners het beste kunnen benaderen en betrekken bij de energietransitie. Wat beweegt hen? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Maar ook: welke knelpunten moeten we oplossen voordat deze huishoudens kunnen meedoen? Ook besteedden we aandacht aan het financieringsvraagstuk als belangrijke randvoorwaarde.

We hebben verschillende tools ontwikkeld voor gemeenten en woningcorporaties, om beter aan te sluiten op de leefwereld van de bewoners en de verschillende domeinen en perspectieven binnen de projectgroep. De tools vind je ook terug in het EVI-magazine.

BELANGRIJKSTE LESSEN

  • Alle Brabantse gemeenten hebben te maken met deze groep huishoudens en hun belemmeringen om mee te doen met de energietransitie. Dit is uitgebreid in kaart gebracht. Meer informatie hierover kan je vinden op de Energiewerkplaats Brabant.
  • Verduurzamingsaanpakken vragen om maatwerk en inzet vanuit zowel het domein Energie als vanuit het sociale domein. Samenwerking tussen beide domeinen is essentieel om de beoogde impact te realiseren. Dit vraagt om bestuurlijk commitment, vertaald in budget en capaciteit.
  • Sluit aan bij de leefwereld. In het gesprek met particuliere woningeigenaren en huurders, kun je het bijvoorbeeld beter hebben over de energierekening, tocht, vocht, hitte, comfort en gezondheid dan over algemene verduurzamingsdoelstellingen.
  • Voor bewoners van deze doelgroep is het belangrijk dat gemeenten vertrouwen creëren. Zij kunnen dat doen door betrouwbare en begrijpelijke (gevisualiseerde) informatie te verstrekken. Voor bewoners is het van belang om deze informatie te doseren, met (de mogelijkheid tot) opvolging in de vorm van persoonlijk contact met een onafhankelijke contactpersoon.
  • Collectieve renovatie- en onderhoudsprocessen sluiten qua timing en fasering lang niet altijd aan bij de wensen en behoeften van bewoners. Een collectieve aanpak die hiermee wel rekening houdt en de bewoners ontzorgt in het verduurzamingsproces, vergroot de kans dat huishoudens met een smalle beurs meedoen. Dat vraagt om maatwerk en voldoende inzet.
  • Het huidige pakket aan financiële regelingen die bijdragen aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor woningeigenaren, is voor een belangrijk deel opgebouwd uit subsidies, hypotheekvormen en groene leningen. Voor woningeigenaren met een smalle beurs zijn deze nog niet of onvoldoende toegankelijk.

Lees alle lessen en ervaringen in het EVI-magazine. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwsberichten hierover, abonneer je dan op de pagina EVI op de Energiewerkplaats Brabant.

De pilot Energie voor Iedereen is een samenwerking tussen de gemeenten Bernheze, Breda, ’s Hertogenbosch en Tilburg, de provincie Noord-Brabant, Enpuls B.V., Het PON & Telos en Zet.

LEES HET EVI-MAGAZINE