Nederland ratificeert VN-verdrag

Na de Tweede Kamer in januari besloot ook de Eerste Kamer op 12 april om in te stemmen met de ratificatie van het VN-verdrag. Nederland is daarmee een van de laatste VN-leden die in de afgelopen 10 jaar de daad bij het woord voegden.  

Het besluit heeft grote consequenties voor mensen met een beperking. Ze kunnen nu recht doen gelden op de toegankelijkheid van voorzieningen, op een behoorlijke bejegening en op maatregelen waardoor ze volwaardig kunnen deelnemen in de wijk, op de arbeidsmarkt, in onderwijs en vrije tijd.

Een mijlpaal is bereikt. Maar dat betekent ook werk aan de winkel. Bijvoorbeeld voor de lokale overheid, die vorm moet geven aan Inclusief Beleid. Hoe? Kijk op Quick scan inclusief Beleid hoe Zet daarbij kan helpen.