1000 Brabanders, 1000 ideeën, 1 uur de tijd

Op donderdag 17 september, tijdens de ESIW in Tilburg, vond de Brabant1000 plaats. Een online brainstorm georganiseerd door Zet met bijna 120 deelnemers die samen in een uur tijd goede ideeën hebben opgehaald voor een sociaal en leefbaar Brabant. Drie thema's stonden centraal in de brainstorm:

  1. Eenzaamheid
  2. Bereikbaarheid Voorzieningen
  3. Langer zelfstandig thuis wonen

Hieronder een overzicht van de eerste resultaten.

OVERALL RESULTATEN

▪  57% van de deelnemers ziet weinig eenzaamheid in zijn of haar omgeving. Veel deelnemers denken dat eenzaamheid vaak niet of lastig zichtbaar is. “Het is moeilijk om toe te geven dat je eenzaam bent. Het tegengaan van eenzaamheid moeten we dicht bij onze omgeving aanpakken. Online activeren verlaagt de drempel.”

▪  Bijna de helft ziet dat mensen die afhankelijk zijn van OV problemen hebben met het reizen van ‘A naar B’.

Veel deelnemers vinden dorpsauto’s met vrijwillige chauffeurs een goed idee. Ook deelsystemen (platforms om auto’s en ritten te delen) werken heel goed in landelijke gebieden. Een app helpt bij het organiseren van een vervoersregeling in een wijk.”

▪  Voor de helft van de deelnemers is de sluiting van winkels en overheidsgebouwen een klein probleem. Wel vinden zij dat binnensteden hierdoor steeds minder gezellig en aantrekkelijk worden.

“Het is belangrijk dat er in een dorp of wijk een centrale plek komt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar zij terechtkunnen met vragen.”

▪ 66% van de deelnemers maakt zich zorgen over of zijzelf of hun ouders, broers, zussen later voldoende hulp krijgen vanuit hun sociale contacten.

“Gezinnen zijn kleiner geworden. Kinderen werken meer en wonen verder weg. Daarom is (LEREN) investeren in hun netwerk ongelofelijk belangrijk.”

 

ERVARINGEN TIJDENS DE SESSIE

▪  In totaal hebben 119 Brabanders meegedaan. Velen vonden het leuk en boeiend om op deze manier mee te denken over oplossingen voor een sociaal en leefbaar Brabant.

▪  Vergeleken met eerdere online brainstorms was de groep bovengemiddeld actief. Deelnemers ‘posten’ gemiddeld maar liefst 20 berichten.

▪  Sommigen vonden het tempo erg hoog, onder andere om inhoudelijk te reageren.

▪  Bijna iedereen die inlogde bleef tot het einde meedoen aan de brainstorm en hebben dus ruim een uur intensief gechat.

 

We willen nogmaals alle deelnemers hartelijk danken voor hun inbreng, enthousiasme en betrokkenheid. Binnenkort laten we weten welke concrete ideeën Brabant1000 heeft opgeleverd en welke daarvan wij met de bedenkers gaan uitvoeren in het kader van het 10-jarig bestaan van Zet.