Wat kan beter of moet er anders op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en vrije tijd in Brabant? Over die onderwerpen gingen jongeren uit heel de provincie met elkaar in gesprek tijdens de eerste Brabantse Jongerentop.

Tijdens de Brabantse Jongerentop hebben we veel waardevolle inzichten opgehaald vanuit de jongeren op de drie actuele thema’s. Een van de deelnemers was de 17-jarige Sjors de Natris jongerenambassadeur in Den Bosch. “Het is fantastisch, maar ook hoog tijd. Jongeren zijn in de maatschappij al zo lang achtergesteld. Wij voelen ons nu eindelijk serieus genomen door de jongerentop”, aldus Sjors. Het is ontzettend belangrijk dat jongerenparticipatie hoog op de agenda staat en dat jongeren hun stem kunnen laten horen over ontwikkelingen, nieuwe plannen en beleid. 

Samen met jongerenambassadeurs gaven we de eerste Brabantse Jongerentop vorm. De eerste Brabantse Jongerentop had een divers programma, met voldoende ruimte voor interactie. De webcast werd gehost door de 22-jarige Vincent Plompen. Te gast in de studio waren ook Stijn Smeulders, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, en Anna Heerkens, jongerenambassadeur Den Bosch. Online sloten 40 deelnemers aan verspreid door heel Brabant. Zij gingen met elkaar in gesprek over door hen gekozen thema's: onderwijs en werk, gezondheid en levendig Brabant.

We zetten de belangrijkste uitkomsten per thema op een rij:

  • Onderwijs en werk
    Voor studenten is het soms lastig is om de stap te zetten van opleiding naar werk. Er moet meer aandacht komen voor (meer) stages en traineeships, maar er moeten ook nieuwe dingen bedacht worden om de afstand tussen opleiding en werk te verkleinen.   
  • Gezondheid
    Het maken van gezonde keuzes voor jongeren moet makkelijker worden gemaakt. Extra aandacht moet er dan zijn voor 10- tot 14-jarigen: blijven ze sporten en bewegen of blijven ze vaker binnen en zoeken ze elkaar online op?
  • Levendig Brabant
    Jongeren willen vooral trots zijn op wat er te doen en te beleven is in Brabant. Ook was de conclusie dat jongeren vaak nog niet als aparte doelgroep worden benaderd als het bijvoorbeeld gaat om cultuur, sport, erfgoed en vrije tijd, terwijl het hen wel vaak direct aangaat of raakt.

Benieuwd naar de thema's en uitgebreide adviezen uit de Brabantse Jongerentop?

Kijk de thema video’s!

Wordt vervolgd...

Tijdens de jongerentop werd het vervolg al aangekondigd. Begin 2022 gaan we aan de slag met de voorbereiding van de tweede Brabantse Jongerentop. Meer informatie volgt dus volgend jaar!

deelsessie gezondheid beelplaat