Onlangs ontving Zet het Waarmerk drempelvrij.nl certificaat. Dit betekent dat de website www.wijzijnzet.nl voldoet aan WCAG 2.0 niveau AA. Het onderzoek werd uitgevoerd door Stichting Accessibility, een onafhankelijke partner in kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Accessibility is een sociale onderneming en heeft de ANBI-status. Inkomsten vloeien terug in research en development die bijdragen aan hun missie: een drempelloze digitale wereld voor iedereen.

Aangezien Zet een bijdrage wil leveren aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen, vinden we het belangrijk dat onze website toegankelijk is en we hiermee een voorbeeld zijn voor andere organisaties.

Een toegankelijke website is een mooi resultaat: het vergroot niet alleen het gebruikersgemak van mensen met een functiebeperking maar vergroot ook de bruikbaarheid en klantloyaliteit en tevredenheid in het algemeen.

4 principes van toegankelijkheid

De WCAG-richtlijnen zijn opgebouwd rondom 4 principes van toegankelijkheid:

  • Waarneembaar. Gebruikers moeten de informatie op een webpagina kunnen waarnemen. Als in een afbeelding bijvoorbeeld informatie staat, dan is het belangrijk om te zorgen dat iemand die blind die informatie ook krijgt. Bij de meeste websites kunnen redacteuren die informatie eenvoudig toevoegen.

  • Bedienbaar. Gebruikers moeten de verschillende onderdelen op een webpagina kunnen bedienen. Zo is het bij formulieren belangrijk dat invoervelden en knoppen bedienbaar zijn, ook als iemand geen muis kan bedienen, bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking.
  • Begrijpelijk. De informatie en de interactie op een webpagina moet voor alle gebruikers begrijpelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan consistente structuur, navigatie en naamgeving.
  • Robuust. De webpagina moet informatie en interactie zo aanbieden dat die werkt in verschillende browsers en hulpapparatuur voor mensen met beperkingen. De programmacode (html) moet bijvoorbeeld geen fouten bevatten die dit tegenhouden.

Digitale toegankelijkheid vraagt het continu bewust meenemen van de internationale standaarden bij ontwikkel- en beheertrajecten. Zet heeft dit volledig geborgd in de organisatie. Het certificaat is 1 jaar geldig. Dit vanwege de snelle digitale ontwikkelingen. Over een jaar is opnieuw een keuring laten uitvoeren noodzakelijk.