Inventarisatie van Brabants gemeentelijk dementiebeleid

GEMEENTE TILBURG HAALT HOOGSTE SCORE

De PGraad brengt met de dementieproofmeter in kaart in hoeverre Brabantse gemeenten in 2015 beleid voeren dat ten goede komt aan de behoeften van de doelgroep dementie. De Dementieproofmeter is eerder uitgevoerd in 2010 en 2012. In totaal hebben 43 gemeenten aan de Dementieproofmeting 2015 deelgenomen. Dit is een respons van 65%.

De mate waarin het bestaand gemeentelijke dementiebeleid ten goede komt aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, wordt via de Dementieproofmeter in kwantitatieve zin uitgedrukt in een score. Hoe hoger de score, hoe breder het welzijnspakket zal zijn, hoe diverser maatschappelijke ondersteuning vorm gegeven wordt binnen een gemeente en hoe meer de gemeente zich inzet om randvoorwaarden voor het realiseren van voorzieningen te creëren. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van de voorzieningen. De maximaal haalbare score is 73 punten.

Overall uitkomsten 2015

22 gemeenten hebben een score van 45 of hoger op de Dementieproofmeter 2015. Dit is 51% van de respons. Vijf gemeenten scoren lager dan 35 punten., dit is 12%. De top 5 gemeenten met de hoogste score zijn:

1. Tilburg (65 punten)
2. Helmond (63 punten)
3. Bergen op Zoom (62 punten)
4. Steenbergen (62 punten)
5. Waalwijk (60 punten).

Wil je de dementieproofmeter 2015 ontvangen? Stuur dan een mail.