Wat gaat Stichting Zet doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?

Waar staat Stichting Zet voor?

Zet draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Omdat we geloven in gelijke kansen en de meerwaarde van diversiteit, maar ook omdat het nodig is. Een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving vraagt om actieve participatie van iedereen, inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Zet is een beslissende schakel in deze beweging. Wij signaleren en agenderen, verenigen belangen en zetten spelers in hun kracht. We maken verbinding met uiteen- lopende partijen en sectoren, vanuit het besef dat sociale innovatie steeds vaker uit crossovers wordt geboren. Zet werkt samen met het Gehandicapte Kind. Vanuit deze samenwerking werkt Zet aan allerlei projecten en programma’s die samen spelen bevorderen. Maar Zet wil meer doen!

Wat belooft Stichting Zet concreet te doen in 2020-2021

Zet wil samen met kinderen het onderwerp samen spelen in de provincie waar ze het meest actief is, Noord Brabant, stevig onder de aan- dacht brengen. In Noord Brabant zijn bij verschil- lende gemeentes kinder- en jongerenraden actief. Bijvoorbeeld in de gemeente Bergeijk. De kinderraad van Bergeijk heeft samen spelen heel effectief op de agenda van de gemeente weten te zetten. Dat moet in meer gemeentes kunnen!

We gaan contact leggen met kinder- en jeugdra- den in ons Brabants netwerk en stellen samen met hen een plan van aanpak op om samen spe- len op de agenda te krijgen van de gemeentes in de provincie. Onderdeel van het plan zal zijn het organiseren van een netwerkbijeenkomst rond samen spelen voor kinder- en jeugdraden in Brabant. Het wordt een inspirerend event waarbij kinder- en jeugdraden elkaar kunnen ontmoeten, kennis op doen én samen plannen maken om het onderwerp effectief te agenderen in de eigen gemeente.

Hoe gaat Stichting Zet daarbij kinderen betrekken?

Onze belofte kunnen we alleen waar maken als we samen werken met kinderen- en jeugdraden in Brabant. Onze eerste stap zal dan ook zijn het uitnodigen van een aantal kinder- en jeugdraden en hen vragen om kritisch naar onze belofte te kijken, indien nodig bij te stellen en vervolgens samen met ons uit te voeren.

Contactgegevens

Ilse van der Put en Marije Baars
Ilse.vanderput@wijzijnzet.nl, 06-29005996
Marije.baars@wijzijnzet.nl 06-34589243