En opnieuw is de Omgevingswet uitgesteld…
Jammer, want wij denken dat die volop kansen biedt als je er op de juiste manier mee aan de slag gaat. Vooral met betrekking tot de participatie binnen de Omgevingswet. Niet participatie voor de vorm, of ‘check’ een vinkje, maar echt vanaf het begin oprecht geïnteresseerd in gesprek met alle stakeholders. Verkennen van de verschillende perspectieven en kennisnemen van elkaars soms tegenstrijdige belangen. Als je transparant in beeld brengt wat er leeft en speelt, en je neemt verschillende partijen gezamenlijk mee in het proces, dan snappen mensen ook beter waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. De schok die voor de eerste emotie en vaak voor weerstand zorgt, neemt snel af wanneer mensen die wonen in het gebied merken dat er naar ze geluisterd wordt tijdens deze gesprekken. Dat ze geen nummertje zijn, maar bewoners met de echte kennis van de wijk.

Maar participatie, hoe betaal je dat?
We zien steeds meer partijen vanuit een bepaald moreel besef aan participatie doen. Met de nieuwe Omgevingswet is dit zeker niet meer alleen aan de gemeente, maar wordt dit juist ook gevraagd van de ontwikkelende partijen. Zet wordt regelmatig gevraagd om het participatietraject binnen lopende projecten vorm te geven, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkelingen. Maar wat we merken is dat er vaak nog niet op wordt begroot. Terwijl er voor de juridisering van processen wèl wordt begroot. Denk aan planschade, zienswijzen en bezwaarprocedures. Die leveren niet alleen vertraging op maar brengen ook een stijging in kosten met zich mee. Trajecten duren langer wat kan leiden tot rentekosten, plannen moeten herzien, wat meer werk betekent en intussen blijven de materiaalkosten maar stijgen.

Een investering in preventie en kwaliteit
Het valt ons op dat het risico in processen dus fors wordt begroot: tonnen tot miljoenen, afhankelijk van de schaal! Terwijl als je een participatieproces vanaf het begin op juiste wijze doorloopt je veel risico kunt vermijden of in elk geval minimaliseren. En dat voor veel minder geld! Investeren in een goed participatieproces, door een onafhankelijke externe partij, voorkomt een hoop kosten en vertraging en leidt tot een breed gedragen en vaak ook beter plan.

Meer weten? Kom naar de Zomerconferentie van Bindend Besturen in Brabant, 30 juni 2022 op de Tilburgse universiteitscampus. Daar geven wij een workshop over participatie en de nieuwe Omgevingswet.

Cindy van den Bremen, programmamanager social design bij Zet
Mariken Bollen, adviseur bij Zet

BBB ZOMERCONFERENTIE

Meer informatie en het programma lees je op de website van Bindend Besturen.
Direct aanmelden kan via deze deze aanmeldlink.