Symposium

Op dinsdag 26 november 2013 vond het symposium 'De mantelzorger van de toekomst' plaats in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch met ruim 200 deelnemers.

De organisatie was in handen van De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) en Zet.

Op deze dag ging de BRIZ in gesprek over de centrale rol van de mantelzorger in de veranderende samenleving waarin de burger aan zet is. De mantelzorger anno 2020 staat in de spotlights. Hij schippert en schakelt voortdurend tussen school/baas en zorg, gebruikmakend van social media en de nieuwste technieken die zorg op afstand mogelijk maken. Pittig hoor, áltijd multitasken. Maar hij wil ook stevige samenwerking met professionals in verpleging en verzorging. En hoe regel je ‘samen wonen’ zonder samen te wonen? Tot slot is mantelzorg van alle leeftijden: rolomkering in ouder-kind-situaties komt vaker voor dan ons lief is. Dat is niet natuurlijk. 

Meer weten? Mail Nathalie Baas