Animo vroeg Zet hulp bij het ontwikkelen van vernieuwende ideeën middels een co-design sessie. Animo is een samenwerkingsverband tussen Surplus Welzijn Oosterhout, Amphia Ziekenhuis, Zorroo Huisartsengroep, GGD-West Brabant en de Gemeente Oosterhout. De programma’s zijn gericht op (specifieke) groepen bewoners van Oosterhout om hen te helpen regie te nemen over hun (positieve) gezondheid, en te ondersteunen bij het vergroten ervan.

In de co-design sessie gingen de verschillende stakeholders met elkaar aan tafel om vanuit de verschillende perspectieven en belangen te komen tot innovatie-oplossingen. Voorafgaand aan de creatieve sessie vonden focusgroep gesprekken plaats die zorgden voor de input. De sessie resulteerde in een vernieuwde 'patient journey’. Deze is zo gereshuffeld dat patiënten een prettiger zorgpad volgen en binnenkomen bij één centraal loket. Hiervoor zijn twee alternatieven ontworpen die nu door Animo verder worden uitgewerkt. 

Ben jij geïnteresseerd in wat Zet voor jou kan betekenen met een creatieve sessie op maat? Neem contact op met onze social designers: Cindy van den Bremen of Eefje Ernst!