Online panel voor contact met bewoners

De verhouding tussen gemeente en inwoners verandert voortdurend. Gfk en Zet helpen om uw inwoners bij het beleid te betrekken

‘Vertrouwen in burgers’, zo heet het rapport van de WRR dat onlangs verscheen over ‘burgerbetrokkenheid’. Geen nieuw fenomeen, maar wel relevant. Veel gemeenten en dorpsraden worstelen met de vraag: hoe betrekken we inwoners beter bij de vorming en uitvoering van beleid? Ondanks vele goede initiatieven blijkt de structurele inbedding in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Een online inwonerpanel kan een belangrijke stap in de goede richting zijn. U bevraagt inwoners met enige regelmaat via een Burgerparticipatiepanel. U laat hen meedoen en meedenken en creëert draagvlak voor beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van Wmo, accommodatiebeleid en toegankelijkheid: drie actuele thema’s die Zet samen met GfK heeft uitgewerkt in compacte modules die wij op maat voor u uitvoeren. Het resultaat: concrete oplossingen voor de lokale knelpunten.

Meer informatie? Mail Kamieke van de Riet