De Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies organiseert in 2018 een reeks gezondheidstafels om bouwstenen op te halen voor een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Noord-Brabant.

Wies Arts, onze programmamanager Dementievriendelijk Brabant, schoof aan bij het thema ’Naar een gezond voedsellandschap’. Het werd een mooi gesprek over positieve gezondheid en wat we met z’n allen kunnen doen om te stimuleren dat mensen gezonder gaan eten. Gezond eten vergroot de levenskwaliteit en -verwachting en kan ons als samenleving veel (zorg)kosten besparen. Maar hoe verander je eetpatronen? Hoe zorgen we dat mensen beter weten wat ze eten? Hoe voorkomen we dat er op dit gebied een kloof ontstaat tussen arm en rijk? En wat kan de overheid doen om te zorgen dat we gezonder gaan eten?

Bekijk het verslag van BrabantAdvies voor de antwoorden en suggesties die ter tafel kwamen.

logo brabant advies