Op 1 december gaat de Research Community "Brabant Adviseert over de Zorg" van start. Zo'n 70 Brabanders gaan in een periode van 2 weken met elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg. De informatie die uit de community voort komt, zal belangrijke input vormen voor een advies van de Provinciale Raad Gezondheid aan het Brabantse provinciale bestuur over de Kanteling van het Zorglandschap. Het PON en ZET zijn betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van deze Research Community en zullen ook een rol spelen in het verder dragen van de resultaten.

Brabant community

De Research Community Brabant Adviseert
De drie Brabantse adviesraden, de Provinciale Raad Gezondheid, de SER Brabant en de Provinciale Omgevingscommissie zijn met het PON dit jaar een samenwerking aangegaan om de Research Community in te zetten voor reflectie en verdieping op vraagstukken van experts uit de Brabantse samenleving. In 2015 zullen de adviesraden deze innovatieve en interactieve vorm van werken evalueren met het PON en de afdeling Kennis en Onderzoek van de Provincie Brabant.

Brabant Adviseert over de Zorg

In de Research Community Brabant Adviseert over de Zorg gaan zo'n 70 cliënten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, zelfhelpers, ondernemende burgers, (sociale) ondernemers, (zorg)professionals, onderzoekers, onderwijskrachten en beleidsmakers met elkaar in gesprek. Ieder van hen heeft een stukje van de puzzel om tot oplossingen te komen die bijdragen aan:

  • Een goede (betere) gezondheid en kwaliteit van leven (gezond opgroeien en gezond ouder worden) voor Brabantse burgers;
  • Optimale en hoogwaardige zorg met optimaal gebruik van de kracht van Brabant (high tech en high touch);
  • Een duurzaam zorglandschap (met aanvaardbare kosten, naar draagkracht, intergenerationele gelijkheid, houdbaar voor de volgende generaties).