Vanuit Zet werken we continu aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Maar we houden ervan om hierin leuke en luchtige werkvormen te gebruiken. Dat is onderdeel van onze creatieve aanpak, maar we weten uit ervaring dat deze manier van werken energie geeft aan het gesprek. Bij het bedenken van de werkvorm vormen we ons een beeld van de manier waarop het in de praktijk zal werken. Maar of het ook gaat werken, dat weten we op moment nog niet zeker.

We kijken hierbij vanuit een socialdesignbril: het toepassen van design thinking om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven. We verdiepen ons in de opgave, in hoe mensen die ermee te maken hebben het vraagstuk (willen) beleven en waar vragen en zorgen zitten. Op basis van een verdiepende analyse komen we dan, in co-creatie werksessies met anderen, tot verschillende oplossingen en/ of aanpakken. En de meest kansrijke oplossing of aanpak testen we met een prototype uit in de praktijk.

Testen prototype

Op de foto zie je ons zo'n prototype uittesten. Dit doen we gewoon op kantoor, met collega’s die minder nauw bij het project betrokken zijn. Dan zie je direct wat er wel werkt en wat (nog) niet. Vanuit die ervaring passen we dan het prototype aan. We noemen dat iteraties in het creatieve proces: we verkennen een probleem, testen een oplossing uit en brengen op basis van opgedane kennis verbeteringen aan. Onderstaande figuur laat zien hoe een iteratief creatief proces eruit ziet.

iteratief creatief proces

 


Wil je meer weten over de werkwijze met een prototype?
Het prototype van de foto hoort bij een energietransitiespel waarin de ‘magic ambtenaar’ een grote rol speelt. Ben je geïnteresseerd in de energietransitie, hoe je dit op een mensgerichte manier kunt aanpakken en wat dan de rol is van die ‘magic ambtenaar’?
Neem dan contact op met Zet-adviseur Mariken Bollen.

Mariken Bollen