Voor het grootste deel van de mensen is meedoen met de samenleving net zo normaal als ademen. Je kunt zelf naar de winkel, je eigen boodschappen doen, je legt contact met de bank voor zaken, koopt een huis en voert zelfstandig je werk uit. Onze samenleving is gebouwd door, voor en rondom mensen zonder een beperking. Dat merk je pas, wanneer je daar niet bij hoort omdat je wel een beperking hebt. Maar dat je een beperking hebt, mag natuurlijk niet betekenen dat je niet de kans krijgt om mee te doen in de maatschappij. In feite hebben wij als maatschappij een beperking, op het moment dat niet iedereen kan meedoen.

Het VN-verdrag Handicap bevordert, beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking sinds 2006. Het verdrag is sinds 2016 geratificeerd door Nederland en verplicht overheden om zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken rondom inclusie en toegankelijkheid op verschillende thema’s. Het verdrag verlangt ook van gemeenten dat zij een Lokale Inclusie Agenda opstellen. In de LIA leg je als gemeente vast hoe je structureel gaat werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

De uitdaging voor gemeenten is op dit moment om de LIA na vaststelling ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Om tot goed handelen te komen is de juiste bewustwording omtrent het verdrag nodig bij ambtenaren. Uit ervaring blijkt echter dat juist hier vaak de knelpunten zitten.

Om die reden heb ik het afstudeeronderzoek voor mijn opleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement in het teken gezet van het interne implementatieproces van het VN-verdrag Handicap bij gemeenten. Zet heeft daar veel ervaring mee en gaf me alle ruimte en medewerking voor mijn onderzoek. Ik heb gekeken naar de ervaringen van koplopergemeenten rondom de uitvoering van het VN-verdrag, zoals aangewezen door de VNG en gezocht naar bruikbare tips en leerpunten, overeenkomsten en verschillen. Mijn rapport biedt uitvoeringsmogelijkheden op basis van deze informatie, die naar eigen inzicht zijn in te zetten binnen gemeentelijke organisaties. In de kern kom ik tot drie punten waar je als gemeente aandacht aan moet besteden bij de interne implementatie van het VN-verdrag Handicap:

  • Beleggen binnen de organisatie
  • Politiek en bestuurlijk draagvlak
  • Interne bewustwording

Binnen deze aandachtsgebieden kun je verschillende acties ondernemen, elk met eigen voordelen of risico’s. Welke dat zijn, lees je in mijn rapport!

cover bewustwording als bescheiden begin

Kelly Vlieks
Stagiaire bij Zet

kellyvlieks@gmail.com 
+31627363658

Wil je meer informatie over het succesvol implementeren van je LIA? Neem dan contact op met Zet