Blog Jim Retra, trainee bij Zet

Jim Retra

In aanloop naar het symposium 'Het nieuwe samenspel in de ouderenzorg' dat op 16 november plaatsvindt bij LOFT in Tilburg heb ik gesproken met Lieky van Beek, programmamanager Fontys Expertisecentrum Gezondheid, Zorg en Technologie. Haar vernieuwende inzichten op de toepassing van zorgtechnologie inspireerden mij tot nieuwe ideeën die ik graag in deze blog deel. Voorop staat dat het accepteren van nieuwe technologieën geen gesneden koek is. De vertaling van theorie naar praktijk is dan ook een grote uitdaging. Mede door mijn opleiding als onderzoeker in de gezondheidszorg ben ik geïnteresseerd in haar visie op het integreren van technologie in de zorgverlening.

Technologie in de gezondheidszorg is een breed begrip. Je kunt hierbij denken aan een groot scala aan ontwikkelingen die innovatief zijn en als doel hebben het welzijn van de doelgroep te verhogen. Dit kan een bewegingssensor voor mensen met dementie in een verpleeghuis zijn maar ook een compleet uitgeruste zorgrobot. Het gebruik van technologie in de zorg is zich aan het ontwikkelen tot een integraal onderdeel in de zorgverlening. Deze prominente rol kan leiden tot nieuwe mogelijkheden maar zeker ook tot nieuwe uitdagingen.

Een van deze uitdagingen is zorgmedewerkers het gebruik van technologie op een positieve manier laten ervaren. Onder een deel van de zorgverleners leeft angst over de komst van technologie. Deze angst kan zijn dat zorgmedewerkers vrezen dat een zorgrobot hen uiteindelijk zal vervangen of dat een futuristische robot de mogelijkheid tot persoonlijk contact zal uitsluiten waardoor ouderen steeds eenzamer worden. Volgens mij komt deze angst vaak voort uit angst voor het ‘onbekende’ en het gebruiken van technologie en robotica als een allesomvattend begrip.

Lieky van Beek geeft aan dat deze nieuwe technologische ontwikkelingen juist zeer welkom zouden moeten zijn als één van de oplossingen voor zorgmedewerkers in hun dagelijks werk. Deze innovatieve tools zijn namelijk juist gericht op de nieuwe rol van de huidige zorgmedewerkers en de zorgmedewerker van de toekomst. Patiënten krijgen steeds meer regie over eigen zorgprocessen en zorgmedewerkers fungeren vooral als coach om patiënten hierin te ondersteunen. De tools zijn vooral gericht op ontlasten van zorgverleners in hun dagelijkse taken waardoor meer tijd over blijft voor hun nieuwe rol als zorgcoach. Een van de voorbeelden van deze ontwikkelingen is een tool welke kan helpen met het meten van insuline bij patiënten met diabetes. Een ander voorbeeld is een apparaat dat patiënten eraan kan herinneren om fysiotherapeutische oefeningen uit te voeren. 
 
We moeten er wel alert op zijn dat de tools hun nut bewijzen aan de gebruikers. Dit kan een deel van de angst van zorgmedewerkers wegnemen waardoor het gebruik van deze tools zal toenemen en daarmee neemt de kwaliteit van zorg toe. Om het thema technologie in de zorg meer onder de aandacht te brengen onder zorgmedewerkers is dit thema verweven in de zorgopleidingen.

Lieky van Beek verzorgt samen met Maarten Raggers van TanteLouise een workshop op het symposium ‘Het nieuwe samenspel in de ouderenzorg’. Maarten Raggers schenkt aandacht aan het gebruik van technologische ontwikkelingen bij Wooncentrum Vissershaven. Een van deze ontwikkelingen is het gebruik van een zorgrobot die kan herkennen wanneer patiënten een hulpvraag hebben. Het omgaan met deze zorgrobot vraagt namelijk nogal wat van zorgmedewerkers bij deze locatie.

Meer weten over dit topic en de workshop bijwonen? Kom dan op donderdagmiddag 16 november naar het symposium ‘Het nieuwe samenspel in de ouderenzorg.