Kinderen en volwassenen op kinderboerderij

Boxtel liet al in 2008 zien dat je als gemeente ook zelf het initiatief kunt nemen om bewonersparticipatie te stimuleren. Zet had zojuist ‘Het uitnodigende gemeenschapshuis’ gepubliceerd, een integrale kijk op accommodatiebeleid. De boodschap dat je bewoners vanaf het begin moet betrekken om draagvlak te creëren, sloot naadloos aan bij de visie van Gijs Schampers, die net was aangesteld om structureel met integrale wijkaanpak aan de slag te gaan. “Dat is geen knop die je even omzet. Jarenlang wist de overheid wel hoe het moest. Bewoners waren vaak wantrouwend en veel collega’s moesten nog ontdekken dat ervaringsdeskundigen uit de wijk ook verstand van zaken hebben. We moesten aan twee kanten vertrouwen winnen.”

Geen sociaal hart, wel een sociale as met voorzieningen

Boxtel-Oost was het eerst aan de beurt, een slaapwijk volgens Schampers. Geen sociaal hart, wel een sociale as met voorzieningen, destijds nog amper met elkaar verbonden. “Een eerste groep vrijwilligers voerde met begeleiding van Zet een enquête uit in de wijk. Deze werd persoonlijk rondgebracht en opgehaald, met 87% respons. Toen wisten we hoe mensen de wijk beleefden en wat ze vonden dat er moest gebeuren. Daar kwam ook meteen een aantal nieuwe vrijwilligers uit. De mensen moeten het zelf doen.”

Wijkkrant en meer

Er kwam al snel een wijkkrant, met een wijkredactie, en gemeenschapshuis De Rots kreeg een facelift en stelde zich meer open voor de wijk. “Dan zie je dat zoiets echt moet groeien”, zegt Schampers. “Als mensen ervaren dat het werkt, ontstaan er vanzelf nieuwe initiatieven.” Er kwam een moestuinproject en in één van de flats organiseerden bewoners een huiskamer tegen eenzaamheid. Het onderhoud van de nieuwe generatietuin bij de kinderboerderij werd spontaan geadopteerd door een werkgroep uit de buurt. “Daar zijn mensen nu zelf beweegtoestellen aan het plaatsen en vrijwilligers gaan ouderen helpen bij het gebruiken daarvan. Jong en oud is er mee bezig. Prachtig om te zien hoe je met dergelijke kleine dingen verbinding tot stand kunt brengen.”

Een andere wijk in Boxtel heeft inmiddels zelf het intiatief voor een beleeftuin opgepakt. “Daar hebben we als gemeente helemaal niets meer aan hoeven doen. Maar je moet de motor wél eerst op gang brengen.”