Kinderen in speeltuin

“JE ZIET OVER EN WEER BEGRIP ONTSTAAN”

Op basis van de L@B-menukaart klopten 43 projecten aan bij Zet, met name voor visie- en planvorming, kennisdeling, procesbewaking en -begeleiding. Stichting Zorgboerderij Kakelbont in Dinteloord kreeg ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie, vertelt Ingrid Havermans, één van de drijvende krachten. “Gelukkig maar, want anders was het niet gelukt. Wij zijn zelf meer van het doen.” Kakelbont bood al langer dagbesteding voor kinderen en volwassenen met een indicatie. In 2011 werd gestart met een leervoorziening voor jongeren die door gedragsproblemen uitvallen in het regulier mbo. “Bij ons konden  ze alsnog hun diploma halen. Dat smaakte naar meer. Maar omdat meisjes blijkbaar niet zoveel hebben met het boerderijwerk, wilden we uitbreiden met ouderenzorg en horeca.” Kakelbont zocht samenwerking met het Kellebeek College (ROC West-Brabant), de dorpsraad van Dinteloord en de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. Partner Marianne Rommens en haar man, die het pluimvee- en fruitbedrijf runnen, investeerden in het gebouw. Omdat het initiatief bijdraagt aan het opplussen van de leefbaarheid in de regio, droeg de provincie substantieel bij aan de opstart- en inrichtingskosten. “Zonder die steun was dit er allemaal niet geweest. Dan waren we er echt niet aan begonnen.”

Geen winst maken

Het gaat hier niet om winst maken. Wat ze verdienen met de brasserie of vergaderarrangementen, komt weer ten goede aan de dagbesteding. Het draait inmiddels zoals  ze voor ogen hadden. “Voor mensen met dementie werkt groen beter dan beton, qua beleving en ontspanning”, weet Ingrid. “Hier lopen ze niet weg.” Het mooiste vindt ze dat alles op een natuurlijke manier samenkomt.  Kinderen van de dagbesteding die gewoon lekker samen spelen met jonge gasten of jeu-de-boulen met ouderen van de dagopvang,  bezoekers die de wereld achter hun voedsel  weer ontdekken, bedrijven en toeristen die  worden geholpen door de jongens en meiden van de leervoorziening. “Dat geeft echt een extra dimensie en zin aan wat we hier doen. Je ziet over en weer begrip ontstaan. We leren allemaal van elkaar.”

Ingrid en Marianne bezochten ook de avond die Zet organiseerde om ervaringen uit te wisselen met initiatiefnemers van andere L@B-projecten en elkaar te inspireren. www.zorghoevekakelbont.nl