mevrouw met baby op de arm

“KINDEREN HEBBEN PAS EEN TOEKOMST ALS HUN MOEDER ER EEN HEEFT”

“De overheid voert geen doelgroepenbeleid meer, maar armoede heeft wel degelijk een sexe en een kleur”, weet Gerda de Vries, directeur van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg. 75% van de Brabanders die onder de armoedegrens leeft, is een vrouw en in die groep zijn allochtonen oververtegenwoordigd. En daar zit bijna altijd een gezin achter. Feniks zet samen met Zet in op bewustwording rond die ongemakkelijke waarheid. “Niet alleen door relevante cijfers naar boven te halen, maar vooral ook met de verhalen daarachter. Zodat politici horen hoe het is om in armoede te leven.” Een uiterst vruchtbare samenwerking. De publicaties kregen veel aandacht in de pers en ook de  politiek begint wakker te worden.

94% Alleenstaande ouders in bijstand

Zo bleek uit ‘Het vrouwelijke gezicht van armoede’ (Zet, 2012) dat 94% van de alleenstaande ouders in de bijstand in Tilburg een moeder is. “Dat cijfer sloeg zodanig in, dat de Tilburgse gemeenteraad besloot om daar een focusgroep van te maken in haar armoedebeleid. Ook hebben ze op basis van ons onderzoek meer oog gekregen voor werkende armen. Bijna niemand realiseert zich dat tweederde van de alleenstaande moeders gewoon werkt, vaak in deeltijd, tegen minimumloon.” De gemeente verdient volgens De Vries een dikke pluim voor het verstrekken van de opdracht. “We vervullen in Tilburg absoluut een voorbeeldfunctie. Je ziet dat het onderwerp nu ook landelijk wordt opgepikt, bijvoorbeeld door Movisie.”

Kloof tussen arm en rijk

Het thema is actueler dan ooit. "De kloof tussen arm en rijk, goedopgeleiden en mensen zonder startkwalificatie wordt steeds groter. We moeten vooral meer banen gaan creëren voor laagopgeleide vrouwen. Daar vallen de klappen. De overheid moet dan wel een keer echt duurzaam werk maken van kinderopvang, haar grootste zwabberpunt van beleid." De volgende gezamenlijke uitdaging heeft De Vries al op de korrel: het ontmaskeren van de participatiesamenleving, op het overvragen van vrouwen bij onbetaalde zorg. “80% van de intensieve mantelzorgtrajecten wordt gedaan door een vrouw. Daarom willen we samen met Zet ook het emancipatie-effect toetsen van de transities in Tilburg.” Wordt vervolgd...