oudere man leest de krant samen met ondersteunende

“WE HEBBEN ECHT EEN BEWUSTWORDINGSPROCES  IN GANG GEZET”

Per 1 juli 2013 ging de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in. “Daar moesten wij natuurlijk ook aan voldoen”, vertelt Henri van Boxmeer, directeur bij zorgorganisatie Laverhof. “Omdat we goed voorbereid wilden zijn, namen we de implementatie op in ons jaarplan. Zet kwam met een goed voorstel en heeft ons geholpen  met het protocol en de hele scholing verzorgd,  voor ruim 250 medewerkers. Daar hebben we samen ruim de tijd voor uitgetrokken. Alle leidinggevenden kregen een training en iedereen die vanuit zijn functie contact heeft met bewoners en cliënten kon meedoen aan  een workshop, ook onze vrijwilligers. Dat heeft Zet fantastisch gedaan. Op een aansprekende  manier, in begrijpelijke taal, zodat het echt  blijft hangen.”

Ouderenmishandeling in breder perspectief

De grootste eyeopener was voor de meeste medewerkers dat het begrip ouderenmishandeling zoveel breder is dan fysiek geweld. Van Boxmeer: “Wij praten hier liever over niet gewenst gedrag. Dan heb je het even goed over mensen kleineren, negeren of pesten. Maar ook over familie die bewoners tegen hun wil eten opdringt of vrijwilligers die mensen te zeer pushen om aan een activiteit mee te doen, terwijl ze daar absoluut geen zin in hebben. Meestal gebeurt dat met de beste bedoelingen, maar onze visie is dat je de keuze van bewoners en cliënten moet respecteren. Dat moeten we dus aankaarten, dat kan best lastig zijn.” 

Uit de taboesfeer

Om het onderwerp uit de taboesfeer te halen organiseerde Laverhof zelf bewoners- en familiebijeenkomsten rond het thema pesten. “Dat klinkt wat minder beladen, maar kan ook een behoorlijke impact hebben. Vaak hebben mensen zelf niet eens in de gaten dat ze het doen, of dat ze gepest worden of buitengesloten.” Om de aanpak te borgen is het onderwerp opgenomen in de methodiek familiezorg die Laverhof hanteert.  Nieuwe medewerkers worden door de eigen afdelingscoördinatoren getraind, die daar door Zet voor zijn opgeleid. Ook dat geeft continuïteit. “Het is voor alle partijen een bewustwordingsproces. Natuurlijk wordt er nog wel eens gepest, maar bewoners en medewerkers zijn er inmiddels wel meer alert op en durven het over het algemeen beter bespreekbaar te maken.”