BLOG: TEST 1-2-3: VAN PROTOTYPE NAAR PASSEND INSTRUMENT

Door Mariken Bollen

Vanuit Zet werken we continu aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Maar we houden ervan om hierin leuke en luchtige werkvormen te gebruiken. Dat is onderdeel van onze creatieve aanpak, maar we weten uit ervaring dat deze manier van werken energie geeft aan het gesprek. Bij het bedenken van de werkvorm vormen we ons een beeld van de manier waarop het in de praktijk zal werken. Maar of het ook gaat werken, dat weten we op moment nog niet zeker.

Lees blog

BLOG: DE OMGEVINGSWET IS WEER UITGESTELD, MAAR DE GEEST WAART AL ROND….

Door Cindy van den Bremen en Mariken Bollen

En opnieuw is de Omgevingswet uitgesteld…
Jammer, want wij denken dat die volop kansen biedt als je er op de juiste manier mee aan de slag gaat. Vooral met betrekking tot de participatie binnen de Omgevingswet. Niet participatie voor de vorm, of ‘check’ een vinkje, maar echt vanaf het begin oprecht geïnteresseerd in gesprek met alle stakeholders. 

Lees blog

BLOG: PASSENDE PRAKTIJKEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Door Daniëlle Ramp

“WE NEED TO (RE)DESIGN PRACTICES THAT CORRESPOND WITH THE CHANGING NEEDS OF OUR COMPLEX SOCIETAL CHALLENGES”

“Zo heb ik in het kader van mijn nominatie voor de TU/e MSc Thesis Awards 2021 de aanleiding verwoord voor mijn afstudeeronderzoek IT’S A RAMP! Accelerator Program for Wicked Problems. Bij deze een korte toelichting op de crux van mijn thesis.…"

Lees blog

INSPIRATIE VOOR EEN INCLUSIEVE ENERGIETRANSITIE

Door Zoë van Otterloo

Voor een werkelijk inclusieve energietransitie moeten we alle doelgroepen meekrijgen. Waar dat niet vanzelf gaat, schakelen (overheids)organisaties regelmatig Zet in, om partijen bij de transitie te betrekken met een aanpak op basis van social design. De lessen die we zo leerden in de provinciale pilot Energie voor Iedereen deelden we onlangs in drie online ontbijtsessies. Telkens ‘schoven’ tientallen deelnemers aan voor een scheut inspiratie uit onze praktijk. Zet-adviseur Zoë van Otterloo vraagt in haar blog aandacht voor een belangrijke, maar vaak nog vergeten groep: de (ver)huurders in het particuliere middensegment.

Foto Jeroen van Eijndhoven van BeeldWerkt

Lees blog

HOE JE ‘GESPIKKELD BEZIT’ MEENEEMT IN EEN WIJKRENOVATIE

Door Cindy van den Bremen

Afgelopen anderhalf jaar zijn we met een social design aanpak aangehaakt op de pilot Energie voor Iedereen. In de Abdijbuurt in Tilburg hebben we in opdracht van provincie Noord-Brabant samen met de Gemeente Tilburg, woningcorporatie Tiwos, aannemer Coen Hagedoorn en het PON & Telos gewerkt aan het meenemen van het gespikkeld bezit (particuliere woningen tussen rijtjes huurwoningen) in de wijkrenovatie. Het was een avontuur.

Lees blog

TOEGANKELIJKHEID IS MÉÉR DAN FYSIEK ERGENS BINNEN KUNNEN KOMEN

Door Jim Retra

De laatste jaren is de aandacht voor toegankelijkheid toegenomen. Door de ratificatie van het VN-verdrag door Nederland in 2016 en hiermee samenhangende Lokale Inclusie Agenda werken gemeenten en gemeenschappen stapsgewijs aan het verbeteren van de positie van mensen met een beperking in de maatschappij. Velen denken bij toegankelijkheid aan de fysieke toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en/of het openbaar vervoer. Voor deze vorm van toegankelijkheid is er ook veel aandacht en worden ook acties ondernomen om dit te verbeteren. Meer aandacht en bewustwording is nodig voor de andere vormen van toegankelijkheid om Nederland écht toegankelijk te kunnen maken.

Lees blog

BEWUSTWORDING ALS BESCHEIDEN BEGIN, OP WEG NAAR INCLUSIE

Door Kelly Vlieks

Voor het grootste deel van de mensen is meedoen met de samenleving net zo normaal als ademen. Je kunt zelf naar de winkel, je eigen boodschappen doen, je legt contact met de bank voor zaken, koopt een huis en voert zelfstandig je werk uit. Onze samenleving is gebouwd door, voor en rondom mensen zonder een beperking. Dat merk je pas, wanneer je daar niet bij hoort omdat je wel een beperking hebt. Maar dat je een beperking hebt, mag natuurlijk niet betekenen dat je niet de kans krijgt om mee te doen in de maatschappij. In feite hebben wij als maatschappij een beperking, op het moment dat niet iedereen kan meedoen.

Lees blog

Wel degelijk design!

Door Cindy van den Bremen

Onlangs woonde ik met mijn collega’s de Social Design Showdown bij. Dit is een terugkerend event voor social designers om samen te reflecteren op ons jonge vakgebied en dit verder te ontwikkelen. De oktobersessie was vooral interessant omdat ook een veranderkundige, een bestuurskundige, een psycholoog en een cultuurwetenschapper waren aangeschoven aan de (digitale) tafel. Een verrijking van het perspectief omdat zij vanuit hun complementaire discipline keken naar de meerwaarde van social design. 

Lees blog

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN SOCIAL DESIGN IS TAAL

Door Cindy van den Bremen

Deze verrassende uitspraak deed een energie-expert waarmee ik samenwerk binnen het project Energie Voor Iedereen. In deze pilot proberen we de energietransitie toegankelijk te maken voor mensen met een smalle beurs. We kijken daarbij niet alleen hoe we mensen bereid kunnen vinden hun huis te verduurzamen, maar ook wat daarvoor nodig is.

Lees blog

Mobiliteitsarmoede kent vele gezichten

Door Zoë van Otterloo

De mobiliteitswereld is – gelukkig – continu in beweging. Het doel van deze reis? Duurzame vervoersdiensten die je flexibel inzet, waardoor je als reiziger zelf je reis kan samenstellen op de voor dat moment meest ideale manier. Waarbij we het liefst alles plannen en betalen via één een app natuurlijk. Wat handig! Toch? Maar hoe zit dat dan eigenlijk met mensen die nu al moeite hebben om van A naar B te komen?  

Lees blog

Die lach

Door Ilse van er Put

Als Merelieke lacht voel ik me op slag blij en lach ik ook. Haar lach is zo puur en zo echt. Het is een lach die raakt waardoor je je direct vrolijk voelt en zin hebt om iets leuks te gaan doen, met haar te gaan spelen. Maar, dat geldt niet voor iedereen. Het gebeurt nogal eens dat kinderen of volwassenen die haar lach horen blij opkijken en vervolgens hun hoofd afwenden. De bron van deze heerlijke lach is namelijk een ernstig meervoudig gehandicapt meisje van tien in een grote rolstoel… 

Lees blog

Hulp in coronatijd, hoe lang kun jij wachten?

Door Esther Bulkens

Wachten tot je weer de fysieke hulp krijgt die je zo hard nodig hebt. Hoe lang gaat dat eigenlijk duren in Coronatijd? Stérk.Brabant onderzoekt doorlopend de impact van corona op onze community. Programmaleider Esther Bulkens vertelt erover in haar blog.

Lees blog

Hoe je bewoners minder ongeduldig kunt maken

Door Cindy van den Bremen

In mijn werk als social designer bij Zet hoor ik ambtenaren en corporatiemedewerkers nogal eens spreken over ‘ongeduldige bewoners’. Maar als je het vanuit de bewoners bekijkt is dat ongeduld vaak best begrijpelijk. Zeker waar het gaat om een gebiedsontwikkeling of een ingrijpend renovatieplan. Per definitie langdurige, ingewikkelde processen, die voor bewoners moeilijk te vatten zijn. Zeker als er al een plan ligt, snappen ze niet waarom het allemaal zo lang moet duren. Gewoon omdat ze niet weten hoe we dergelijke processen in Nederland hebben geregeld.

Lees blog

POSITIEVE GEZONDHEID IN PRAKTIJK: HOE EEN HUISARTS SLIM INVESTEERT IN ‘HET ANDERE GESPREK’

Door Brigitte van den Heuvel

Veel zorgprofessionals die ik ontmoet zien heil in de benadering van Positieve Gezondheid. Ze willen echt wel de regie bij hun patiënten of cliënten laten en gaan graag met hen in gesprek om de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Het achterliggende idee spreekt aan: door in te spelen op de werkelijke behoeften, verminder je de oorspronkelijke klachten en verbeter je tegelijk het hele welbevinden, tegen lagere zorgkosten. 

Lees blog

WAT ‘SPELEN MET IMPACT’ JE OPLEVERT

Door Esther Bulkens

Onlangs verzorgden Anke van der Made en ik voor Stérk.Brabant de workshop 'Spelen met impact', waar we deelnemers al spelenderwijs meenamen in de basisbeginselen van impactmonitoring. Diverse initiatieven, maar ook studenten en een woningcoöperatie spraken in een interactieve sessie over wat zij onder impact maken verstaan, hoe ze het tegenkomen in de praktijk en vooral hoe je je maatschappelijke effecten zichtbaar kunt maken.

Lees blog

Bottom-up of top-down?

Door Cindy van den Bremen

Deze keer wil ik graag een eyeopener met je delen. Voor een gemeente in Brabant hebben we een aantal sessies ontwikkeld waarin we ingaan op de verschillende werkwijzen en persoonlijke aanpakken. Het betrof ambtenaren van een team Maatschappelijke Ontwikkeling die bij het uitvoeren van beleid zowel een top-down als bottom-up aanpak toepasten.

Lees blog

Dialoogsessie: Van Nieuwsgierige Gasten naar Nieuwsgierige Brabantse Bende?

Door Thijs van de Schoot

Begin dit jaar startten we met het experiment ‘Nieuwsgierige Gasten, in onze nieuwe podcast nodigden we (nieuwsgierige) gasten uit om te vertellen over hun visie op en ervaring met de betekeniseconomie. Interessante gesprekken die ons waardevolle inzichten gaven, maar ook vragen opriepen.

Lees blog

Wees niet bang voor het witte vel

Door Cindy van den Bremen

Onlangs zat ik bij een presentatie van een grootschalige gebiedsontwikkeling. Er werden al hele plannen gepresenteerd met tekeningen, fotoimpressies en een mooie folder over het toekomstige gebied. In die folder mooie woorden over het betrekken van de burger, maar uit het gesprek bleek dat deze nog niet echt aan boord was. Toen mijn mening werd gevraagd als participatie-expert vroeg ik dan ook naar de ruimte voor inbreng van de bewoners, omdat de plannen al best wel af leken. De eindverantwoordelijke antwoordde: ‘Maar ik moet natuurlijk wel eerst mijn huiswerk doen, ik kan niet met een blanco vel aan komen!’

Lees blog

Tweedeling in de samenleving: feit of fictie

Door Thijs van de Schoot

“We moeten nu echt iets doen aan de tweedeling” kopte het Algemeen Dagblad eind 2016. In het artikel roepen gerenommeerde bedrijven als ING, KPMG en Delta Lloyd op te investeren in de tweedeling in de samenleving. Zelden ben ik het zo eens én tegelijkertijd oneens geweest met een krantenkop. Ik sluit me aan bij het gevoel van het artikel dat er maatschappelijke onrust heerst waar wat aan gedaan moet worden. Echter, het is een illusie om te denken dat het oplossen van dé tweedeling in de samenleving die maatschappelijke onrust gaat oplossen.

Lees blog

Proeftuin Ruwaard | Positieve Gezondheid in de praktijk

Door Jim Retra

Ik ontmoette Hanne van Hout van de gemeente Oss. Zij stelde zichzelf de vraag: wat is nou eigenlijk de impact die wij maken met Proeftuin Ruwaard op de inwoners van wijk de Ruwaard? 

Lees blog