POSITIEVE GEZONDHEID IN PRAKTIJK: HOE EEN HUISARTS SLIM INVESTEERT IN ‘HET ANDERE GESPREK’

Door Brigitte van den Heuvel

Veel zorgprofessionals die ik ontmoet zien heil in de benadering van Positieve Gezondheid. Ze willen echt wel de regie bij hun patiënten of cliënten laten en gaan graag met hen in gesprek om de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Het achterliggende idee spreekt aan: door in te spelen op de werkelijke behoeften, verminder je de oorspronkelijke klachten en verbeter je tegelijk het hele welbevinden, tegen lagere zorgkosten. 

Lees blog

WAT ‘SPELEN MET IMPACT’ JE OPLEVERT

Door Esther Bulkens

Onlangs verzorgden Anke van der Made en ik voor Stérk.Brabant de workshop 'Spelen met impact', waar we deelnemers al spelenderwijs meenamen in de basisbeginselen van impactmonitoring. Diverse initiatieven, maar ook studenten en een woningcoöperatie spraken in een interactieve sessie over wat zij onder impact maken verstaan, hoe ze het tegenkomen in de praktijk en vooral hoe je je maatschappelijke effecten zichtbaar kunt maken.

Lees blog

Bottom-up of top-down?

Door Cindy van den Bremen

Deze keer wil ik graag een eyeopener met je delen. Voor een gemeente in Brabant hebben we een aantal sessies ontwikkeld waarin we ingaan op de verschillende werkwijzen en persoonlijke aanpakken. Het betrof ambtenaren van een team Maatschappelijke Ontwikkeling die bij het uitvoeren van beleid zowel een top-down als bottom-up aanpak toepasten.

Lees blog

Dialoogsessie: Van Nieuwsgierige Gasten naar Nieuwsgierige Brabantse Bende?

Door Thijs van de Schoot

Begin dit jaar startten we met het experiment ‘Nieuwsgierige Gasten, in onze nieuwe podcast nodigden we (nieuwsgierige) gasten uit om te vertellen over hun visie op en ervaring met de betekeniseconomie. Interessante gesprekken die ons waardevolle inzichten gaven, maar ook vragen opriepen.

Lees blog

Wees niet bang voor het witte vel

Door Cindy van den Bremen

Onlangs zat ik bij een presentatie van een grootschalige gebiedsontwikkeling. Er werden al hele plannen gepresenteerd met tekeningen, fotoimpressies en een mooie folder over het toekomstige gebied. In die folder mooie woorden over het betrekken van de burger, maar uit het gesprek bleek dat deze nog niet echt aan boord was. Toen mijn mening werd gevraagd als participatie-expert vroeg ik dan ook naar de ruimte voor inbreng van de bewoners, omdat de plannen al best wel af leken. De eindverantwoordelijke antwoordde: ‘Maar ik moet natuurlijk wel eerst mijn huiswerk doen, ik kan niet met een blanco vel aan komen!’

Lees blog

Tweedeling in de samenleving: feit of fictie

Door Thijs van de Schoot

“We moeten nu echt iets doen aan de tweedeling” kopte het Algemeen Dagblad eind 2016. In het artikel roepen gerenommeerde bedrijven als ING, KPMG en Delta Lloyd op te investeren in de tweedeling in de samenleving. Zelden ben ik het zo eens én tegelijkertijd oneens geweest met een krantenkop. Ik sluit me aan bij het gevoel van het artikel dat er maatschappelijke onrust heerst waar wat aan gedaan moet worden. Echter, het is een illusie om te denken dat het oplossen van dé tweedeling in de samenleving die maatschappelijke onrust gaat oplossen.

Lees blog

Proeftuin Ruwaard | Positieve Gezondheid in de praktijk

Door Jim Retra

Ik ontmoette Hanne van Hout van de gemeente Oss. Zij stelde zichzelf de vraag: wat is nou eigenlijk de impact die wij maken met Proeftuin Ruwaard op de inwoners van wijk de Ruwaard? 

Lees blog