Waar:
Utrecht
Start:
4 oktober 2018 (13:30)
End:
4 oktober 2018 (17:00)
Kosten:
€ 199,00

Mensen met dementie zijn volwaardige burgers die zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Dat is waar Dementievriendelijke Gemeenschappen voor staan. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende decennia flink stijgen. De verwachting is dat in 2030 80% van deze groep thuis zal wonen, waarmee ook de druk op hun mantelzorgers toeneemt. Veel mantelzorgers geven nu al aan dat ze overbelast dreigen te raken. Daarom is het belangrijk om als gemeenschap oog te hebben voor en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

BEST PRACTICE

Zet runt in opdracht van de provincie Noord-Brabant het meerjarig programma Dementievriendelijk Brabant. Naast het creëren van bewustwording en kennisdeling is het opzetten van Dementievriendelijke Gemeenschappen een belangrijke pijler van het programma. Dat begint met het vormen en activeren van een lokaal netwerk van maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en gemeente, zoals we dat inmiddels in 37 Brabantse gemeenten hebben begeleid. Daarbij hebben we onder andere geleerd dat je altijd op maat moet inspelen op de situatie ter plekke én hoe je de beweging kunt borgen. Deze ‘best practice’ willen we graag delen met gemeenten en provincies die hun deel van Nederland dementievriendelijk(er) willen maken.

INHOUD EN RESULTAAT

Tijdens de workshop worden concrete handvatten aangereikt om te werken aan een Dementievriendelijke gemeenschap. Een Dementievriendelijke gemeenschap jaagt lokale initiatieven aan. Hiertoe begin je met het vormen van een lokaal netwerk. Wie heb je hiervoor nodig en hoe start je dit? We introduceren een stappenplan, en zorgen dat je op maat kunt werken. Bovendien laten we zien hoe je de effecten van dit initiatief inzichtelijk kunt maken. In subgroepen werken we het concept verder uit. Dit doen we vanuit jouw professionele rol. Daarnaast kijken we naar kenmerken van jouw gemeente en reiken we manieren aan om van daaruit te bepalen waar je de focus op kunt leggen. In kleinere groepen gaan je zelf aan de slag.

Doelgroep

Voor ambtenaren of beleidsmedewerkers in het sociaal domein, met belangstelling voor het thema ‘leven met dementie’ en dementievriendelijke gemeenschappen

Programma

 • Kader en recente ontwikkelingen
  • Facts & Figures dementie (nu en in 2040)
  • Wat is een dementievriendelijke samenleving en waarom is het nodig?
  • Dementievriendelijk en lokaal beleid
 • Eerste stappen:
  • Definiëren doelgroep(en)
  • Vorming lokaal netwerk
  • Initiatiefgroep: Rollen en wat moet je regelen?
  • Wat doet een dementievriendelijk netwerk?
  • Introductie tien doelstellingen en hoe hiermee aan de slag
 • Verschillen regionale en stedelijke aanpak
 • Zichtbaarheid van de effecten
 • Volhoudbaarheid

Workshopleiders

Deelnameprijs

€ 199,00 (exclusief BTW)

Documentatiemateriaal

Tijdens de workshop ontvang je de hand-outs van de presentatie. 

WORKSHOP HOE CREËER JE EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP?
Inschrijven