Waar:
Online
Start:
15 juni 2021 (14:30)
End:
15 juni 2021 (17:00)

Kwetsbare groepen vragen vaak wat extra tijd en aandacht. Daarom organiseert Renda een verdiepingssessie rondom deze doelgroep. Cindy van den Bremen, social designer bij Zet, geeft dit webinar samen met marketingpsycholoog Niels Götz.

Persona’s en huizona’s

Niels heeft voor woningbouwcorporaties verder onderzoek gedaan en concrete handleidingen gemaakt van diverse “persona’s” voor medewerkers van corporaties, bouwers en andere betrokkenen bij renovatie- en grote verduurzamingsopgaven. Denk bijvoorbeeld aan bewoners met schulden, taalachterstand/laaggeletterdheid of aan bewoners met autisme, dementie of een verslaving. Met deze “bijsluiters” voor diverse bewonersgroepen krijgen professionals betere handvatten om de diverse bouw- en communicatieprocessen effectief maar ook menselijk aan te vliegen. Doel is onnodige schade te voorkomen; schade aan de relatie tot bewoners, schade door vertraging, schade door faalkosten. Cindy heeft in het kader van de pilot Energie voor Iedereen zogenaamde ‘Huizona’s’ ontwikkeld om ‘gespikkeld bezit’ mee te nemen in een wijkrenovatie. Deze Huizona’s zijn een goede aanvulling op de persona’s, omdat ze zaken die de reactie van bewoners op een (energie)renovatie ook bepalen, meteen meenemen. Niels en Cindy sluiten af met concrete tips om zelf meteen mee aan de slag te gaan.

Deze verdiepingssessie is voor elke professional interessant die met een diversiteit van bewoners te maken heeft, zoals medewerkers bij woningcorporaties, gemeentes en bouwbedrijven.

Aanmelden

De deelnamekosten bedragen € 145,00 voor leden en partners van Renda, Energie+ of Ruimte en Wonen en € 195,00 voor niet-leden. De aanmelding verloopt via Renda, het kennisnetwerk voor professionals in de sociale woningbouw.

 

Webinar 'Gebruikshandleiding verschillende typen bewoners'
Inschrijven