Waar:
Den Bosch
Start:
13 december 2018 (13:45)
End:
13 december 2018 (16:30)

Met het landelijke project ‘Samen kom je verder’ werken wij aan betere dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB). Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie. Het is daarom van groot belang om de aandacht voor deze doelgroep te verbeteren in onderzoek, beleid en zorg. Deze dialoogsessie staat in het teken van kennisvergroting over de problematiek en het belang om hier in een dementievriendelijke gemeenschap aandacht aan te besteden. Ook gaan we in gesprek over wat u zélf kunt doen om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie te verbeteren. Tijdens deze bijeenkomst laten we een drietal ervaringsdeskundigen aan het woord. Vervolgens gaan we in gesprek en delen we kennis, ervaringen, behoeften en mogelijkheden. De centrale vraag: wat kunnen wij betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking en (beginnende) dementie?

PROGRAMMA

13.45 uur Inloop/ontvangst met koffie en thee
14.00 uur Introductie
Anke van der Made, Dementievriendelijk Brabant (Zet) 
Maud Verheij, ieder(in) - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
14.15 uur Henk van Dijk vertelt over zijn ervaringen
Henk van Dijk heeft zelf een verstandelijke beperking en vertrok op jonge leeftijd naar instelling Van Boeijen.
Tegenwoordig woont hij zelfstandig. Over zijn levensverhaal schreef hij het boek 'Van Boeijen los'.
14.30 uur Panelgesprek ervaringsdeskundigen
In gesprek met Lorette Fruijtier en Petra Zaanen. Zij hebben beide een ouder familielid met een verstandelijke beperking.
Ook Henk van Dijk sluit aan.
15.00 uur Pauze
15.15 uur Dialoogsessies
Kennis, ervaringen en behoeften delen.
Wat kunt u zelf doen in de ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie?
16.15 uur Plenaire uitwisseling en terugkoppeling
Uitwisseling en vertaalslag naar actie 
16.30 uur Afsluiting

Voor wie

Netwerken Dementievriendelijke Gemeenschappen en geïnteresseerden.

Aanmelden

Deelname is gratis. Je kunt je hier aanmelden.  Je ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met de locatiegegevens.

Verstandelijke beperking en (beginnende) dementie | Den Bosch
Inschrijven