Waar:
Koning Willem II Stadion, Goirleseweg 34 in Tilburg
Start:
13 juni 2019 (09:00)
End:
13 juni 2019 (17:30)

Wil jij SLIM aan de slag? Je netwerk vergroten? Nieuwe inzichten en inspiratie opdoen? Kom dan naar de conferentie SLIM

De provincie Noord-Brabant en de Zorgbelangorganisaties in Zuid en Midden-Nederland organiseren op 13 juni in het Willem II stadion in Tilburg, gezamenlijk een conferentie over hoe we Samen Langdurig Impact Maken. Want dat is SLIM voor de toekomst. De afgelopen jaren zijn ervaringen opgebouwd en zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld binnen het programma Versterken Sociale Veerkracht. Tijdens deze dag delen we kennis en inspiratie met elkaar. Een van de hoofdsprekers is Luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink. Zij is als officier in Afghanistan geweest en neemt ons mee in haar uitdagingen en oplossingen vanuit de wereld van defensie. Daarnaast spreekt Marije van den Berg (democratie in uitvoering), over nieuwe vormen van democratie en neemt Caroline Hummels (TU Eindhoven) ons mee in haar visie omtrent langdurig impact maken! Zet is betrokken bij drie workshops.

INSCHRIJVEN VOOR SLIMWORKSHOPS DOOR ZET

Workshop 1 | Energietransitie ook voor mensen met een smalle beurs?
Een rondetafelgesprek onder leiding van Suzanne Agterbosch (PON) en Jan Willem van Herpen (PNB) met Ralf Klop (Bernheze) en Cindy van den Bremen (Stichting Zet)

Foto: Cindy van den Bremen

De energietransitie is een zaak van ons allemaal. Of het nu om koop-, vrije sector- of sociale huurwoningen gaat, in alle gevallen wordt een actieve rol van de bewoners zelf verwacht. Maar niet voor iedereen is dat gemakkelijk of vanzelfsprekend. Binnen de pilot Energie voor Iedereen wordt gewerkt aan nieuwe mogelijkheden om huishoudens met geen of beperkte investeringsmogelijkheden bij de energietransitie te betrekken en energiearmoede te voorkomen. De pilot is een samenwerking tussen het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht, het provinciale programma Energie / onderdeel sociale innovatie, Enpuls B.V. en de gemeenten Bernheze, Breda en ’s-Hertogenbosch.

In deze workshop gaan we in op het thema ‘Energiearmoede’ en op de eerste lessen die we kunnen trekken uit het voorbereidings- en uitvoeringsproces van de gemeentelijke pilotprojecten.


Workshop 10 | Masterclass Social Design wat moet je ermee?
Suzanne Kemmeren en Eefje Ernst (Stichting Zet)

Foto: Suzanne Kemmeren en Eefje Ernst

Er is veel interesse voor social design: het toepassen van design thinking in de maatschappelijke context. En terecht. Juist de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd voldoen aan de criteria voor het zinvol inzetten van design thinking: het zijn complexe uitdagingen (wicked problems), met een grote diversiteit aan stakeholders en belangen waarbij cocreatie en/of participatie een must zijn.

Heb jij wel eens afgevraagd of je ‘iets’ met social design moet? Of jouw vraagstuk geschikt is? Wat je er aan hebt en wat je kan verwachten? En hoe het aansluit bij de publieke praktijk? In deze masterclass kom je het naadje van de kous te weten.


Workshop 15 | Het nieuwe samenspel tussen burgers en overheid: De reis van Altena
De ervaringen van Fons Naterop en Marcel Fränzel onder leiding van Marjolein Duif (Stichting Zet)

Marjolein Duif

Foto: Marjolein Duif

Overheid en inwoners staan steeds meer samen aan de lat om maatschappelijke vraagstukken op te pakken en samen te werken aan vernieuwende aanpak. Omdat inwoners zelf het heft in handen nemen, maar de gemeente wel nodig hebben bij hun initiatief. Ook liggen er steeds meer vraagstukken op het bordje van de overheid die samen met inwoners opgepakt moeten worden. Dit vraagt om een nieuw samenspel tussen overheid en inwoners, voorbij de traditionele vormen van participatie. In Altena werd in 2017-2018 in aanloop naar de gemeentelijke herindeling van drie gemeenten naar één Altena gemeente geëxperimenteerd met dit samenspel. Aan de hand van een aantal initiatieven werkten gemeenten en inwoners samen aan het verwezenlijken van ambities, en het leren van de samenwerking. Door samen aan de slag te zijn leerden inwoners en gemeenten elkaar beter kennen, gezamenlijke inzichten werden gedeeld en leidden tot meer energie, wederzijds begrip en resultaat. We willen ook u laten ervaren hoe het samenspel tussen inwoners en gemeente vormgegeven kan worden. Aan de hand van een concreet vraagstuk werken we tijdens de workshop aan aspecten van de benodigde aanpak, waarbij we ruimte creëren voor experimenteren en leren.

Ga jij ook samen met ons aan de slag?


 

Samen Langdurig Impact Maken | Tilburg