Waar:
Fontys Sporthogeschool
Start:
24 mei 2018 (15:45)
End:
24 mei 2018 (19:30)
Registreren tot:
21 mei 2018

De provincie Noord-Brabant, Zorgbelang Brabant, SSNB en Zet nodigen de Brabantse patiëntenverenigingen donderdag 24 mei van harte uit voor de bijeenkomst:  Op zoek naar 50.000 Unieke Sporters, een gezamenlijke ambitie om mensen met een beperking of chronische ziekte aan het sporten en bewegen te krijgen. Met deze bijeenkomst willen de organiserende partijen een brug slaan tussen de werelden van sport en bewegen en die van patiëntenorganisaties in Noord-Brabant. Tijdens de bijeenkomst praat onder andere Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, u bij over de campagne Uniek Sporten Brabant die eind mei wordt gelanceerd en wat uw rol hierin kan zijn.

Vanuit de sport- en beweegwereld zijn vertegenwoordigers van de zeven Brabantse sportloketten Uniek Sporten aanwezig, de regionale organisaties die zich inzetten voor aangepast sporten. Vanuit de zorgpartners zijn patiëntenverenigingen aanwezig.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door vóór 21 mei 2018 een mail te sturen aan secretariaat@zorgbelang-brabant.nl. Voor eventuele vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Wouter Schelvis

Met vriendelijke groet,
Provincie Noord-Brabant, Zorgbelang Brabant, SSNB en Zet

Op zoek naar 50.000 Unieke Sporters