Waar:
Online
Start:
12 november 2020 (13:00)
End:
12 november 2020 (16:00)
Kosten:
€ 95,00

Steeds meer gemeentes en regio’s omarmen de dementievriendelijke samenleving. Er ontstaan of lopen overleggen en bijeenkomsten met diverse professionals en vrijwilligers om de dementievriendelijke samenleving vorm te geven. Sociaal werkers en verpleegkundigen, al dan niet gespecialiseerd in dementie, nemen hieraan deel, of nog niet.

Welke meerwaarde heb jij om de samenleving dementievriendelijker te maken en welke rol kun jij hierin spelen?
We doen een appèl op jou om je actief in te zetten voor deze goede zaak en willen zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt als professional.

Aangeboden door
BPSW school

Doel van de scholing
In deze masterclass krijg je inzicht in jouw rol en mogelijkheden om bij te dragen aan de dementievriendelijke samenleving, zowel op client- als op beleids-/organisatorisch niveau.

Doelgroep
Casemanagers dementie met sociale achtergrond, maatschappelijk werkers en sociaal werkers werkzaam met ouderen met dementie en hun naasten.

Onderwerpen

 • Hoe en wat van de dementievriendelijke samenleving? Voorbeelden uit de Brabantse praktijk.
 • Welk appèl wordt er op de professionals (casemanagers, wijkvpk, sociaal werkers) gedaan tav de DVS?
 • Welk gesprek/proces voer je op client niveau?
 • Welke bijdrage kun je leveren op beleidsniveau (bijv. deelname DVG ea)?
 • Welke uitdagingen/dilemma’s zijn er evt? en hoe kunnen we hiermee omgaan?
 • En hoe ga je hierover met je werkgever in gesprek; zodat je kunt overbrengen dat dit bij je werk hoort?

Resultaat
Na afloop van de training…

 • Weet de deelnemer wat de missie van de dementievriendelijke samenleving is en welke impact je hierin kunt hebben.
 • Weet de deelnemer hoe hier lokaal en in de regio handen en voeten aan worden gegeven.
 • Weet en kan de deelnemer een bijdrage leveren om de samenleving dementievriendelijker te maken.
 • Kan de deelnemer hier op cliëntniveau over in gesprek gaan en een ontwikkeling doormaken met de cliënt en/of mantelzorgers.
 • Kan de deelnemer op beleids- en organisatorisch een bijdrage leveren door zijn/haar expertise en met tips en tools uit deze masterclass.
 • Kan de deelnemer zijn/haar werkgever met de juiste argumenten overtuigen dat dit bij zijn/haar werk hoort en de investering waard is.

Gastspreker
Wies Arts

‘Gedrevenheid en enthousiasme’, dit is wat ik vaak terug hoor over mijn rol bij projecten en initiatieven. Als programmamanager Dementievriendelijk Brabant breng ik mensen en netwerken bij elkaar, stimuleer ik gemeenten en andere partijen en zorg ik er samen met mijn team voor dat mensen met geheugenproblemen en dementie gewoon kunnen blijven meedoen in de samenleving. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe concepten en starten we projecten en initiatieven op die vaak liggen op het snijvlak van zorg en welzijn. Dat doen we met een veelheid aan partijen, van gemeenten en ondernemers tot vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Creativiteit en innovatie zijn sleutelbegrippen in mijn werk. Dit alles met één doel: de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen verbeteren.

Organisatie
De BPSW School organiseert deze masterclass in samenwerking met: De functiegroep casemanagers dementie van BPSW,  De vakgroep dementieverpleegkundigen van V&VN en Hogescholen die casemanagement dementie aanbieden

MEERWAARDE PROFESSIONALS IN DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING | ONLINE
Inschrijven