Waar:
Natlab, kastanjelaan 500 te Eindhoven
Start:
21 februari 2019 (14:00)
End:
21 februari 2019 (16:30)

Ben jij benieuwd hoe je de resultaten van jouw initiatief gemakkelijk en snel inzichtelijk maakt? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Spelen met Impact’!

Impactmonitoring

Bijna alle gemeenten in Brabant hebben zich aangesloten bij het programma ‘Naar een Dementievriendelijk Brabant 2020’. Met behulp van een lokale procesaanpak wordt hierbij in vrijwel elke gemeente door werkgroepen gewerkt aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving. Om de maatschappelijke impact van deze beweging in kaart te brengen werken we met een efficiënte en praktische Impactmonitor. Deze maakt op een laagdrempelige en handzame manier inzichtelijk wat een dementievriendelijk netwerk doet en realiseert.

Deze vorm van het meten van impact bieden we ook graag aan binnen de community Stérk.Brabant. Daarom organiseren we samen met Stérk.Brabant:‘Spelen met Impact’!

Maak kennis en speel het Impactspel

De dementievriendelijke gemeenschappen maken al succesvol gebruik van het Impactspel en van de bijbehorende impactmonitor. En dat succes verspreiden we natuurlijk graag. Het spel neemt je mee in de basisbeginselen van impactmonitoring en brengt de dialoog op gang rond de impact van je eigen traject of initiatief. Het leert je om te denken en te handelen in termen van impactmonitoren: wat doe je wel en wat niet? En wat verwacht je dat je actie/activiteit oplevert? Naast het rapporteren van feitelijke opbrengsten worden de ervaren verandering bij belanghebbenden gemeten. Dat resulteert in een beknopte rapportage over de meerwaarde van jouw project. Heel nuttig dus!

PROGRAMMA

14.00 uur   Inloop/ontvangst met koffie en thee

14.15 uur   Toelichting programma Dementievriendelijk Brabant 2020 en de link met Stérk.Brabant.  
                  Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant (Zet)
                  Carolien Cornielje, contactpersoon Stérk.Brabant

14.30 uur   Wat is het belang van impactmonitoring? Hoe monitor je impact van een lokale beweging of initiatief?
                  Jim Retra, adviseur impactmonitoring (Zet)

14.45 uur    Impactmonitoring ervaren en beleven: zelf aan de slag
                  Jim Retra en Carolien Cornielje, adviseurs impactmonitoring (Zet)

16.00 uur   Afsluiting

VOOR WIE?

Dementievriendelijke netwerken.
Initiatiefnemers aangesloten bij Stérk.Brabant.

LOCATIE

Natlab, Kastanjelaan 500 te Eindhoven.

KOSTEN

Het bijwonen van deze kennisbijeenkomst is gratis.

AANMELDEN

KENNISBIJEENKOMST IMPACTMONITORING VOOR DEMENTIEVRIENDELIJKE NETWERKEN EN BURGERINITIATIEVEN | EINDHOVEN