Start:
1 januari 2023

INTRO

Met een brede en integrale blik naar welvaart kijken: hoe kan de zienswijze, indicator en het begrip Brede Welvaart als kompas dienen? Wat betekent brede welvaart voor de regionale en provinciale omgeving en voor welke verschillende uitdagingen staan gemeenten voor het vergroten van het bredewelvaartsniveau in hun regio? De Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie Noord-Brabant willen samen met Zet naast inspireren en kennismaken, ook het samen leren faciliteren.

Na alle informatie, inspiratie en goede voorbeelden uit de Dutch Design Week-tour en het symposium, onderzoeken we de behoefte naar het organiseren en het vormgeven van een aantal leersessies voor professionals van Brabantse gemeenten en de provincie. Want met alleen het delen van goede voorbeelden maken we niet die volgende stap naar een hoger bredewelvaartniveau in Brabant. Om te voorkomen dat we allemaal het wiel opnieuw uitvinden, kunnen leersessies ‘Brede welvaart in Brabant’ de uitwisseling van kennis en ervaringen stimuleren. In de praktijk aan de slag om brede welvaart in jouw lokale context handen en voeten te geven.

Wil jij samen leren over hoe je effectieve beleidsafwegingen maakt en van papier naar praktijk komt. Wil je delen waar je in de praktijk tegenaan loopt, wat in jouw gemeente werkt of wat je juist niet nog een keer zou doen? Geef je interesse aan via Info@wijzijnzet.nl en beschrijf kort vanuit welke rol je deelneemt en wat jouw betrokkenheid is met Brede Welvaart. We vinden je motivatie belangrijk, zodat we een mooie Brabantse afvaardiging hebben voor het werken aan brede welvaart in Brabant.

VOOR WIE

Deze sessies zijn bedoeld voor professionals van Brabantse gemeenten en de provincie die ervaringen en kennis over Brede Welvaart willen uitwisselen.

WAAR

Zet, Statenlaan 4 Tilburg

WANNEER
2023, informatie hierover volgt.

Foto: Wiek Fotografie & Beeld

Informatie doorkijk Praktijknetwerken brede welvaart 2023