Waar:
Werkwarenhuis, Tramkade 22 's-Hertogenbosch
Start:
30 juni 2022 (12:30)
End:
30 juni 2022 (17:30)

Participatie staat bij alle gemeenten en de provincie op de agenda als onderdeel van ons dagelijks werk. We lopen daarbij vaak tegen dezelfde vraagstukken aan. Ontwikkelingen in onder andere wetgeving (Omgevingswet, Wet versterking participatie decentrale overheden) vereist dat gemeenten en provincies er nog een schepje bovenop doen. Om Brabantse uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen op het gebied van participatie mogelijk te maken organiseren de VBG en de provincie Noord-Brabant samen met Zet de eerste Brabantse Participatiemiddag. We bieden je deze middag een keuzemenu aan om samen aan tafel te gaan met collega's van Brabantse gemeenten, provincie en waterschappen die ook stappen zetten op participatiegebied.

VOOR WIE

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals van Brabantse gemeenten, provincie en waterschappen.

HET MENU

Amuse
We starten met het informeel ontmoeten van je tafelgasten. 

Voorgerecht
Een warm welkom en een uitleg van het dagmenu.

Aan tafel

Food for talks
Tijdens het nuttigen van de lunch serveren we allerlei participatie- excuses als 'food for talks'. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de excuses die zij allemaal gehoord hebben en of al aangepakt zijn. Natuurlijk stellen we ook de 'hoe dan?!'- vraag en het effect daarvan! Zijn er ook uitdagingen die open blijven staan?

Afserveren van excuses
We blikken plenair terug op de uitkomsten van de 'food for talks' door bij elke tafel even kort stil te staan bij het gesprek en de uitkomsten: waarover was (h)erkenning, zijn er ideeën die jullie mee naar huis nemen die jullie anderen niet willen onthouden? En welke uitdagingen zijn nog steeds 'top of mind'?

Keuzemenu
We serveren drie uitdagingen, waarbij je twee uitdagingen kunt kiezen om je tanden in te zetten. 

Uitdaging 1: Zo betrek je jongeren!
Sommige doelgroepen ervaren een grote afstand tot de overheid. Bijvoorbeeld jongeren. Het belang van jongerenparticipatie wordt breed erkend, maar in de praktijk wordt niet overal de stap naar doen gezet. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de uitdagingen die spelen wanneer het gaat om het betrekken van jongeren. Deze uitdaging wordt uitgeserveerd en begeleid door Zet.

Uitdaging 2: Zo is participatie goed genoeg!
Waar het ene participatietraject wordt geroemd zijn er ook verschillende voorbeelden waar het volledig is misgegaan. Het slagen of falen heeft niet altijd te maken met een gedragen uitkomst. Maar hoe beoordeel je het dan wel en op welke momenten in het participatieproces? Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de uitdagingen die je tegenkomt als het gaat om het waarderen, beoordelen en leren van participatietrajecten. Deze uitdaging wordt uitgeserveerd en begeleid door Zet.

Uitdaging 3:  Zo brengt participatiebeleid echt verandering!
Papier is geduldig en met alleen participatiebeleid komen we er niet. Participatie gaat ook over een andere manier van werken (en denken?) bij ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Een manier van werken waarin van 'buiten naar binnen' net zo belangrijk is als van 'binnen naar buiten'. In deze sessie geven de collega’s van de gemeente Meijerstad je een inkijk in hun methode ‘Van het laatste woord, naar het eerste woord’ en welke tools zij inzetten bij het actief betrekken van je gemeenteraad aan de voorkant van een participatief vraagstuk.

Uitbuiken

We ronden de middag af met een interactieve terugblik op de uitdagingensessies en een vooruitblik op een mogelijk vervolg. De middag eindigt met een borrel waarin je tafelgenoten nog eens op kunt zoeken.  

Ontmoet en doe mee!

Deelname is gratis. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan waarderen wij een afmelding. Op die manier kunnen we de bijeenkomst passend inrichten en gaan we voedselverspilling tegen. We ontvangen graag je reactie voor deelname uiterlijk woensdag 22 juni. Meld je aan via onderstaande link. Je ontvangt na inschrijving een bevestigingsmail. Deze mail ontvang je via info@wijzijnzet.nl. Zet zorgt voor de communicatie en registratie van deze eerste Brabantse Participatiemiddag. 

AANMELDEN

Vereniging Brabantse GemeentenLogo Provincie Noord-Brabant


Deze eerste Brabantse participatiemiddag komt voort uit de samenwerkingsagenda waarin de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en provincie Noord-Brabant verkennen hoe zij samen kennis, expertise en ervaringen over participatie in de Brabantse context kunnen delen. Daarnaast verkennen we tijdens deze bijeenkomst of jullie het van meerwaarde vinden elkaar te blijven ontmoeten op het thema participatie. Is deze middag voor herhaling vatbaar of heb je andere ideeën?

Eerste Brabantse Participatiemiddag: aan de slag met je Brabantse collega's