Waar:
Online
Start:
26 januari 2022 (19:45)
End:
26 januari 2022 (21:15)

Zet organiseert in opdracht van de provincie Noord-Brabant in vier Brabantse regio’s interactieve digiale sessie voor groepjes vrienden, collega’s of familie. We gaan met elkaar in gesprek over wat jullie bezighoudt in je vrije tijd, als eerste verkenning voor het programma Levendig Brabant*. Wat doe je graag en vooral waarom? Wat we noteren verwerken we anoniem. Voorafgaand aan de sessie ontvangen alle deelnemers een pakketje met sfeermakers en fysieke werkvormen.

De groepen bestaan uit drie of vier personenen. Per groep regelt één persoon, de captain, de inschrijving. Deze checkt vooraf of iedereen kan op deze datum. Inschrijven is alleen mogelijk in de regio waar jij woont. 
Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Uiterlijk 11 januari laten wij weten of je inderdaad deel kunt nemen.

De inschrijving is momenteel gesloten. Wil je toch meer weten of meepraten? Ga dan naar www.levendigbrabant2030.nl 


* Het provinciebestuur wil een vitaal en gezond Brabant waar het prettig wonen, werken en leven is voor iedereen. Belangrijke voorwaarden voor dit Levendig Brabant zijn een zichtbaar en beleefbaar erfgoed, een rijk cultureel en sportief leven en volop mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.

DIGIBITES ZUIDOOST-BRABANT