Waar:
Online
Start:
2 maart 2021 (15:30)
End:
2 maart 2021 (17:00)

Een online gastcollege van Jan van Ginkel, concerndirecteur provincie Zuid-Holland. Met zijn verrassende kijk op het samenspel zet hij ons aan het denken over de veranderende verhoudingen tussen overheid en actieve inwoners. Wat is er gaande? Hoe komt dat zo? Hoe geef je als overheid invulling aan je responsieve rol, juist ook in coronatijd?
Jan van Ginkel neemt geen blad voor de mond en verwoordt de pijn- en leerpunten die hij ziet zó dat je ze nooit meer vergeet. Hij betrekt deelnemers actief bij zijn college.
Na zijn voordracht kun je vragen stellen en in gesprek met Jan, met Zet en met de andere deelnemers.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Dit gastcollege van Jan van Ginkel is de eerste van vier online bijeenkomsten die Zet dit voorjaar organiseert onder de noemer Inspiratie voor Participatie, juist ook in coronatijd!

 

Aanmelden

De Praktijk van het samenspel tussen overheid en samenleving | Webinar