Waar:
Webcast
Start:
17 september 2021 (10:00)
End:
17 september 2021 (12:00)

Zet, de PGraad en provincie Noord-Brabant werken samen met lokale netwerken al 10 jaar samen aan een dementievriendelijke beweging. Ter afronding van het provinciale programma Dementievriendelijk Brabant maken we de balans op én kijken we vooruit. We zoomen in op de belangrijkste lessen die we hebben geleerd en bespreken hoe we de beweging samen kunnen verduurzamen in krachtdadige zorgzame gemeenschappen.

EEN TALKSHOW MET INHOUD EN INTERACTIE

Je schuift virtueel aan bij de live talkshow in studio Zet, gehost door dementievriendelijk-ambassadrice Meike de Jong van RTL Nieuws. Zij presenteert een even inhoudelijk als afwisselend programma met inspirerende intermezzo’s en per thema wisselende tafelgasten, om de onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te belichten. Als deelnemer kun je via de chat op de gesprekken reageren en vragen inbrengen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

HET PROGRAMMA IN HOOFDLIJNEN (17-09 | 10-12 UUR)

De webcast vindt plaats op vrijdag 17 september a.s., van 10.00 tot 12.00 uur. Na een korte introductie staan de volgende vragen centraal:

Hoe dementievriendelijk is Brabant?

Een gesprek over het ontstaan van de dementievriendelijke beweging in Brabant, de blijvende urgentie en waar we nu staan.

Wie pakt welke rol?

We bespreken het belang van een bevlogen kartrekker en van een samenlevingsbreed netwerk én wat je als gemeente voor de beweging kunt betekenen.

Hoe pak je het aan?

Een kwestie van groot denken en klein beginnen. Hoe onze beproefde aanpak zowel in grote als kleine gemeenten zijn waarde bewijst.

Hoe maken we de beweging breder?

Over het aanpakken van nieuwe vraagstukken en het blijven bedenken van manieren om het taboe te doorbreken en te werken aan bewustwording.

Hoe kunnen we de beweging verduurzamen?

Een gesprek over het bundelen van krachten en waar kansen liggen om de beweging te intensiveren en versterken.

Zet-adviseur Wies Arts, programmamanager van Dementievriendelijk Brabant, fungeert als ‘sidekick’ van Meike de Jong.

Schrijf nu in!

logo pgraadLogo Stichting ZetLogo Dementievriendelijk BrabantLogo Provincie Noord-Brabant

 

DE DEMENTIEVRIENDELIJKE BEWEGING VERSTERKEN  EN VERBREDEN, HOE GAAN WE DAT DOEN?
Inschrijven